Advokatska komora Srbije i Partneri za demokratske promene Srbija

Pozivaju Vas da učestvujete u programu

E-LEARNING – Zakonik o krivičnom postupku 

Partneri za demokratske promene Srbija, u saradnji sa Američkim udruženjem pravnika (ABA ROLI) i Advokatskom komorom Srbije, uz podršku US Department of State / Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL), organizuju program obuke za advokate i advokatske pripravnike putem interneta (E-learning program) sa ciljem usavršavanja znanja iz oblasti krivičnog procesnog zakonodavstva.

E-learning program namenjen je advokatima i advokatskim  pripravnicima u Srbiji. Program je moguće pratiti u bilo koje vreme i sa bilo kog mesta gde postoji pristup internetu, što će omogućiti da advokati i advokatski pripravnici iz svih područnih komora imaju pristup predavanjima u vreme koje njima najviše odgovara.  

E-learning program je besplatan za sve korisnike. Ukoliko želite da učestvujete u ovom programu, potrebno je da se registrujete.

Svaki korisnik će izabrati svoje korisničko ime i lozinku, i dobiti uputstvo za povezivanje na sistem.

Opis programa

Program se sastoji od sledećih predavanja koja će korisnicima biti dostupna putem interneta:  

 1. Krivični postupak prema novom ZKP-u,
 2. Branilac i novi ZKP-u,
 3. Položaj oštecenog u krivicnom postupku,
 4. Sporazumi javnog tužioca i okrivljenog,
 5. Mere za obezbeđenje prisustva okrivljenog i za nesmetano vođenje krivičnog postupka,
 6. Sprovođenje finansijskih istraga u Republici Srbiji,
 7. Predistražni postupak,
 8. Istraga,
 9. Glavni pretres i presuda,
 10. Veštačenje u krivičnom postupku prema novom ZKP-u,
 11. Dokazne radnje,
 12. Dokazne radnje (II deo),
 13. Posebne dokazne radnje,
 14. Postupak po pravnim lekovima,
 15. Posebni postupci prema novom ZKP-u,
 16. Deset pravila unakrsnog ispitivanja,
 17. Procesni koncepti u adversarijalnom sistemu,
 18. Uloga sudije i advokata u adversarijalnom sistemu,
 19. Uloga advokata odbrane u istrazi,
 20. Primena sporazuma o priznanju krivice,
 21. Primena sporazuma o priznanju krivice – simulacija pregovora,
 22. Priprema svedoka za svedočenje,
 23. Simulacija suđenja prema novom ZKP-u,
 24. Dokazivanje u krivičnom postupku,
 25. Veštacenje bioloških tragova ljudskog porekla i DNK analiza.
 26. Advokatska etika,
 27. Nasilje u porodici sa aspekta krivičnog i građanskog prava,
 28. Nezakoniti dokazi,
 29. Forenzička genetika (I deo),
 30. Forenzička genetika (II deo).

Osim navedenih, E-learning program obuhvatiće i druge prezentacije eminentnih domaćih i stranih stručnjaka iz oblasti krivičnog prava. Predavanja se sastoje iz video i audio prezentacija, power-point prezentacija, praktičnih primera i vežbi.


Kao što je već rečeno, svaki korisnik može da prati predavanja prema sopstvenim mogućnostima i slobodnom vremenu. Predavanja je moguće ponovo odslušati, ubrzati, usporiti – zaustaviti prezentaciju, preći na sledeću ili se vratiti na već odslušane prezentacije.


Za sve dodatne informacije, možete nam se obratiti putem mejla na elearning@partners-serbia.org ili putem telefona na 011/32-31-552 i 069/100-8000.

Nadamo se da će Vam ovaj program biti od koristi u Vašem budućem radu. 

The statements and analysis contained herein are the work of the American Bar Association's Rule of Law Initiative and Partners for Democratic Change Serbia.  The statements and analysis expressed are solely those of authors, and have not been approved by the House of Delegates or the Board of Governors of the American Bar Association and do not represent the position or policy of the American Bar Association or Partners for Democratic Change Serbia.  Furthermore, nothing in this report is to be considered rendering legal advice for specific cases.  This report is made possible by the generous support of the American people through the Department of State Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs.  The contents are the responsibility of the American Bar Association's Rule of Law Initiative and Partners for Democratic Change Serbia and do not necessarily reflect the views of INL or the United States Government.
Izjave i analize sadržane u ovom materijalu rezultat su rada Američkog udruženja pravnika (American Bar Association's Rule of Law Initiative) i Partnera za demokratske promene Srbija. Izjave i analize date u ovom materijalu isključivo su stavovi autora, nisu odobreni od strane Skupštine i Upravnog odbora Američko udruženja pravnika, i ne predstavljaju stavove niti politike Američkog udruženja pravnika i Partnera za demokratske promene Srbija. Takođe, ovim materijalom ne pruža se pravni savet za pojedinačne slučajeve. Ovaj materijal nastao je uz velikodušnu podršku američkog naroda kroz Department of State Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL). Sadržaj ovog materijala je isključiva odgovornost Američkog udruženja pravnika i Partnera za demokratske promene Srbija, i ne predstavljaju nužno stavove INL-a ili Vlade Sjedinjenih američkih država.
Niste prijavljeni. (Prijava)