zaštita podataka o ličnosti

Projekat “Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“ sprovodi organizacija Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa Mrežom odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS), uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

Aktivnosti u okviru projekta „Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“

Aktivnosti u okviru projekta „Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“
Podeli na Facebook-uRetvitujPodeli na Google+Podeli na LinkedInPošalji na email

Partneri Srbija i CHRIS mreža danas završavaju sprovođenje jednogodišnjeg projekta  „Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“. Uz podršku delegacije Evropske unije u Republici Srbiji , od 1.juna 2012. godine sproveden je niz aktivnosti, i to:

Obuka 20 predstavnika organizacija civilnog društva u oblasti zaštite podataka o ličnosti, kako se ove organizacije uključile u aktivnosti javnog zagovaranja primene i unapređenja postojeće regulative u ovoj oblasti. Takođe, predstavnici ovih organizacija osposobljeni su da pružaju pravnu pomoć žrtvama kršenja prava na privatnost.

Obeležavanje Međunarodnog dana zaštite podataka,  28. januara 2013. godine, putem dnevnih listova Danas i Politika, kao i uličnim akcijama u Beogradu, Novom Sadu, Negotinu, Nišu, Novom Pazaru i Valjevu.

Pokretanje internet platforme o zaštiti podataka o ličnosti, na adresi www.partners-serbia.org/privatnost. Platforma je pokrenuta sa ciljem podizanja svesti javnosti o značaju prava na privatnost, naročito u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Takođe, ova platforma može poslužiti rukovaocima podataka o ličnosti da se dodatno upoznaju sa svojim zakonskim obavezama.

Izrada i emitovanje video spota o pravu na privatnost. Cilj ovog edukativnog spota je podizanje svesti javnosti o značaju zaštite podataka o ličnosti i zaštite privatnosti, kao i o dužnostima nadležnih organa i drugih subjekata u vezi sa obradom podataka.

Ulične akcije organizovane su u maju mesecu 2013. godine u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Negotinu, Valjevu i Novom Pazaru, sa ciljem daljeg informisanja građana o mehanizmima zaštite privatnosti.

Konačno, uz podršku USAID programa JRGA, sprovedeno je šestomesečno istraživanje o primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Istraživanjem je analizirano postupanje više od 50 rukovalaca podataka o ličnosti po upućenom zahtevu za ostvarivanje prava povodom obrade podataka o ličnosti; upoređivanje postupanja rukovalaca u zavisnosti od toga da li je kod rukovaoca Poverenik ranije sproveo nadzor i/ili doneo određenu odluku; kao i analiza analiza internih akata rukovalaca koji uređuju oblast obrade ličnih podataka građana. Analiza je dostupna na adresi: http://partners-serbia.org/privatnost/aktivnosti-projekta/zastita-privatnosti-u-srbiji-analiza-primene-zakona-o-zastiti-podataka-o-licnosti/

I nakon okončanja projekta, Partneri Srbija i CHRIS nastavljaju sa aktivnim radom u oblasti zaštite privatnosti. Platforma koja je pred vama biti ažurirana svakodnevno, dok će newsletter o zaštiti privatnosti biti objavljivan jednom mesečno.

Uroš radi u organizaciji Partneri za demokratske promene Srbija na projektima o zaštiti podataka o ličnosti kao menadžer projekta i urednik je ove internet platforme.

Ostavi komentar:

Vaša email adresa neće biti javno objavljena. Polja koja su obavezna obeležena su sa *