zaštita podataka o ličnosti

Projekat “Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“ sprovodi organizacija Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa Mrežom odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS), uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

Zaštita privatnosti u Srbiji – Analiza primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Podeli na Facebook-uRetvitujPodeli na Google+Podeli na LinkedInPošalji na email

Zastita privatnosti u SrbijiSa ciljem unapređenja stanja u oblasti zaštite privatnosti, Partneri Srbija i Mreža CHRIS sproveli su istraživanje o primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u praksi.

Analiziran je rad više od 50 subjekata u ovoj oblasti. Cilj istraživanja bio je da se ispita da li selektirani rukovaoci podataka o ličnosti iz uzorka postupaju u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Istraživači su na konkretnim primerima ispitali da li ministarstva, sudovi, jedinice lokalne samouprave, zdravstvene ustanove, obrazovne institucije, javna preduzeća i druge javne institucije, političke partije i privatni subjekti poštuju odluke Poverenika i da li na adekvatan način obrađuju lične podatke građana.

Saopštenje za medije

Analiza (Pdf, 1,62 Mb)

Ovo istraživanje sprovedeno je u okviru projekta za promociju i unapređenje primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji su podržali Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i USAID Program za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA).Istraživanje je sprovelo dvanaest istraživača, predstavnika organizacija Partneri za demokratske promene Srbija, Mreža odbora za ljudska prava CHRIS  i Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika, koji su bili polaznici specijalizovanih petodnevnih obuka o zaštiti podataka o ličnosti za organizacije civilnog društva organizovanih tokom 2011. i 2012. godine.

Po procenama službe Poverenika, u Srbiji postoji između 300.000 i 350.000 rukovalaca – obveznika Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Do sada u Srbiji nije sprovedena sveobuhvatna analiza postupanja rukovalaca po odredbama ZZPL-a. Pored toga, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti definiše nadležnosti Poverenika, čija su rešenja po žalbi građana obavezujuća, konačna i izvršna, ali do sada nije sprovedena sveobuhvatna analiza postupanja rukovalaca po rešenjima Poverenika. Takođe, ne postoje objedinjeni podaci o tome da li rukovaoci preduzimaju organizacione i tehničke mere u cilju zaštite ličnih podataka od zloupotreba, što je takođe jedna od obaveza svakog rukovaoca, predviđena Zakonom.

Kao rerezultat istraživanja napravljena je publikacija sa prikazom pravnog okvira koji reguliše oblast zaštite podataka o ličnosti u Srbiji i predstavlja metodologiju i rezultate istraživanja o primeni Zakona, što obuhvata prikaz postupanja rukovalaca po zahtevima za ostvarivanje prava u pogledu obrade ličnih podataka, odluke Poverenika po izjavljenim žalbama, postupanje rukovalaca po rešenjima Poverenika, analizu internih akata rukovalaca i preduzetih mera zaštite podataka o ličnosti. Publikacijom su  obuhvaćene četiri studije slučaja a to su: Evidencije o vlasnicima sezonskih propusnica i ulaznica za sportske priredbe, Evidencije MUPa o legitimisanim osobama, Najava uspostavljanja centralizovane baze podataka o pacijentima i Postupanje političkih partija.

Dugoročno, rezultati ovog istraživanja trebalo bi da utiču na selektirane rukovaoce, ali i one rukovaoce koji nisu uključeni u istraživanje, da unaprede interne procedure obrade ličnih podataka svojih korisnika, klijenata i zaposlenih. Rezultati istraživanja mogu biti korisni za širog krug društvenih aktera, i to: za građane, za rukovaoce podataka o ličnosti, za organizacije civilnog društva, za predstavnike zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, za medije, za druge nezavisne organe u Srbiji, za advokate i druge zastupnike i pružaoce pravne pomoći (uključujući i besplatnu pravnu pomoć), za Poverenika.

tagovi:

Ostavi komentar:

Vaša email adresa neće biti javno objavljena. Polja koja su obavezna obeležena su sa *