zaštita podataka o ličnosti

Projekat “Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“ sprovodi organizacija Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa Mrežom odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS), uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

Postupanje političkih partija

Postupanje političkih partija
Podeli na Facebook-uRetvitujPodeli na Google+Podeli na LinkedInPošalji na email

Tekst predstavlja integralni deo Analize primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti koja predstavlja rezultat istraživanja Partnera za demokratske promene Srbija sprovedenog u periodu oktobar 2012. – april 2013.

Političke partije u Srbiji takođe su obveznici Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Njihova je obaveza da se pridržavaju Ustavom defnisanih načela koja uređuju oblast obrade ličnih podataka. U tom smislu, obrada podataka o ličnosti od strane političkih partija, dozvoljena je ukoliko za to postoji zakonski osnov ili pristanak građanina.

Građani Srbije imali su priliku da primaju pozive ili poštanske pošiljke od političkih partija, kojim ih partije pozivaju da iskoriste svoje pravo glasa. Uočeni su primeri dostavljanja čestitki za punoletstvo, kojima se građanin poziva da iskoristi svoje biračko pravo koje stiče punoletstvom. Takođe, veruje se da političke partije poseduju zbirke podataka o tzv. „sigurnim glasačima“, članovima biračkih odbora koje su stranke delegirale, kao i druge zbirke podataka. O korišćenju zbirki podataka građana koje formiraju organi vlasti od strane političkih partija Poverenik je govorio u nekoliko navrata, napominjući da se podaci iz biračkog spiska ne smeju umnožavati, odnosno, da upotreba ovakvih podataka o ličnosti u svrhe radi kojih nisu uspostavljene „predstavlja kažnjiv prekršaj, a pod određenim okolnostima čak i krivično delo“.[1]

Ovim istraživanjem analizirano je postupanje šest političkih partija zastupljenih u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Poražavajuća je činjenica da su samo dve partije odgovorile na Zahtev za ostvarivanje prava u pogledu obrade podataka o ličnosti, kao što je navedeno ranije u tekstu. Protiv partija koje su propustile da to učine istraživači su izjavili žalbe Povereniku, a epilog ovih žalbi biće predstavljen na internet sajtu Partnera Srbija (www.partners-serbia.org/privatnost).

Konstatujući da su političke partije izuzetno složene celine, koje deluju na celokupnoj teritoriji države, da neke od njih imaju više od stotinu partijskih ogranaka (odbora), te da niti jedna partija iz uzorka istraživanja nije ispunila osnovnu obavezu iz ZZPL-a prijavljivanjem zbirki podataka u Centralni registar na sajtu Poverenika, autori Analize ukazuju da mogućnost zloupotrebe ličnih podataka građana od strane političkih partija ne treba zanemarivati. U tom smislu, istraživački tim uputio je predlog Povereniku da sprovede nadzor, i utvrdi, pre svega, da li političke partije poseduju evidencije čije postojanje nije predviđeno zakonom, a u kojima se nalaze podaci o građanima koji se obrađuju bez njihove saglasnosti.

Ubrzo nakon predstavljanja Analize i izjavljivanja žalbi Povereniku protiv četiri partije, Poverenik je sproveo nadzor u političkim partijama i utvrdio da doslovce nijedna stranka ne vodi evidenciju ličnih podataka članstva, zaposlenih, ali ni takozvanih sigurnih glasova u skladu s propisima. Poverenik Šabić konstatuje da je “pokazana totalna neodgovornost političkih stranaka prema obavezama iz zakona. Sve praktično bez i jednog izuzetka, propustile su da izvrše obaveze iz zakona. Treba imati u vidu da smo kontrolisali samo izvršavanje najelementarnijih obaveza, a šta bi pokazala dubinska kontrola može sa zebnjom da se pretpostavi”. Poverenik je takođe najavio da će, po okončanju akcije nadzora, sasvim sigurno, kako to zakon nalaže, biti podneti zahtevi za pokretanje prekršajnih postupaka protiv odgovornih. Poverenik će podneti čak 91 prekršajnu prijavu koliko i ima političkih partija upisanih u registar političkih partija.


tagovi:

Ostavi komentar:

Vaša email adresa neće biti javno objavljena. Polja koja su obavezna obeležena su sa *