zaštita podataka o ličnosti

Projekat “Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“ sprovodi organizacija Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa Mrežom odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS), uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

Milica Bogdanov diplomirani andragog, predaje na Filozofskom fakultetu, odsek za Andragogiju. Jelena Jović apsolvent na Filozofskom fakultetu, odsek za Andragogiju,radi kao komercijalni fotograf u Istockphoto. Zajedno se bave problemom ljudskih prava i zaštite podataka o ličnosti.

Broj objavljenih postova: 3

Spisak objavljenih blog postova autora:

O autoru na internetu: