zaštita podataka o ličnosti

Projekat “Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“ sprovodi organizacija Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa Mrežom odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS), uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

Tamara je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završila i master studije na smeru za međunarodno pravo. Radi u organizaciji Pravni skener na poslovima pružanja pravne pomoći i analizama pravnih akata.

Broj objavljenih postova: 1

Spisak objavljenih blog postova autora:

O autoru na internetu: