zaštita podataka o ličnosti

Projekat “Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“ sprovodi organizacija Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa Mrežom odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS), uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

Pravo na privatnost u praksi – slučaj Džeremija Korbina i putnika u vozu

Pravo na privatnost u praksi – slučaj Džeremija Korbina i putnika u vozu
Podeli na Facebook-uRetvitujPodeli na Google+Podeli na LinkedInPošalji na email

Poslanik britanskog parlamenta i lider Laburističke partije Velike Britanije, Džeremi Korbin (Jeremy Corbyn) je prošlog avgusta dok je putovao vozom snimio video i zatim ga postavio na internet, u kom prikazuje kako je prinuđen da sedi na podu, jer u vozu nema mesta. Kompanija za prevoz putnika (Virgin Trains East Coast) odnosno jedan od suvlasnika, kao odgovor na ovaj video, na svom tviter nalogu postavio je fotografiju iz voza na kojoj se vidi da je Korbin prošao pored praznih sedišta, pre nego što je odlučio da sedne na pod. Kao veoma tvrd socijalista Korbin je video snimkom želeo da izrazi svoje nezadovoljstvo zbog toga što je javni prevoz poveren privatnim kompanijama, čime je u javnosti pokrenuta debata o železničkom saobraćaju. Ako ostavimo po strani pitanje britanskih železnica, nameće se  pravno pitanje. Na fotografiji se pored Korbina vide i lica još nekolicine putnika. Da li objavljivanje fotografije predstavlja povredu prava na privatnost putnika voza?

corbyn velika

Fotografija: https://iconewsblog.org.uk/2017/07/12/when-is-a-breach-not-a-breach/ 

Objavljivanjem fotografije pravo na privatnost Džeremija Korbina nije povređeno. On je nosilac javne funkcije i prirodno je da se javnost za njegove postupke više interesuje. Njegovo političko angažovanje dobrinosi otvaranju tema od javnog značaja,kao i u ovom slučaju kada je svojim postupkom izazvao reakciju kompanije, koja je kako bi zaštitila svoje interese, odgovorila Korbinu u istom maniru.

Međutim kada su u pitanju ostali putnici sa fotografije, kompanija je morala preduzeti određene tehničke mere kojima bi prikrila lica putnika (kao što se recimo prikrivaju lica maloletnika na fotografijama koje se prezentuju u javnosti). Taj propust, prema britanskom zakonodavstvu, predstavlja kršenje pravnog okvira u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Uz to, činjenica da je jedan od suvlasnika kompanije iskoristio fotografiju protivno svrsi zbog koje je nastala otvara pitanje pravilne obrade podataka o ličnosti, zbog čega je Poverenik za informacije (Information Commissioner),kao neophodnu meru kompaniji naložio sprovođenje obuka za zaposlene iz oblasti zaštite podataka o ličnosti. S obzirom na specifičnost situacije, Poverenik za informacije smatra da je kompanija radi zaštite sopstvenih interesa imala legitiman razlog da objavi fotografiju,a pošto osobe čiji je lik prepoznatljiv na fotografiji nisu pretrpele neku veću štetu, odlučio je da ne kazni kompaniju.

Situacija u Srbiji u pogledu zaštite podataka o ličnosti nije ništa bolja. Nepostojanje adekvatne ravnoteže između prava javnosti da zna i prava na privatnost izaziva dodatne probleme. Sa jedne strane imamo nosioce javnih funkcija koji se kriju iza Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, čime ugrožavaju načelo o transparentnosti rada državnih organa. Sa druge strane rukovaoci podacima o ličnosti koji često nisu svesni da svojim postupcima krše Zakon o zaštitu podataka o ličnosti, jer i ne znaju šta se sve smatra podacima o ličnosti.Prema našem Zakonu podatkom o ličnosti se smatra svaka informacija koja se odnosi na fizičko lice, bez obzira na oblik u kome je izražena i na nosač informacije (papir, traka, film, elektronski medij i sl.), po čijem nalogu, u čije ime, odnosno za čiji račun je informacija pohranjena, datum nastanka informacije, mesto pohranjivanja informacije, način saznavanja informacije (neposredno, putem slušanja, gledanja i sl, odnosno posredno, putem uvida u dokument u kojem je informacija sadržana i sl.), ili bez obzira na drugo svojstvo informacije“, što znači da se svaka informacija koja dovodi do neposredne identifikacije lica, može smatrati podatkom o ličnosti. U tom kontekstu i gore pomenuta fotografija smatra se podatkom o ličnosti.

Moramo naglasiti da je pored  razumevanja samog pojma, veoma važna je pravilna obrada podataka o ličnosti. Da su lica ostalih putnika nekom tehničkom metodom bila prikrivena smatralo bi se da je kompanija postupila u skladu sa zakonom.

Kontinuirana edukacija kroz razne obuke doprinela bi poboljšanju stanja u ovoj oblasti. Postupak Poverenika lepo ilustruje važnost postojanja edukacije. Umesto da možda novčano kazni kompaniju, naložio je obavezno sprovođenje obuka, kako se ovakve situacije ne bi ponavljale u budućnosti.

Primer iz prakse britanskog Poverenika nam pokazuje da nismo jedini koji kaskamo za postavljenim standardima. Međutim to ne treba da bude izgovor, već podstreh za dalje napredovanje, zbog čega smo odlučili da ukažemo na ovaj primer, kako bi mogli da učimo na greškama drugih.

 

Korišćeni izvori:

Information Commissioner’s Office blog, When is a breach not a breach? (26.7.2017,u 12:09h)
Peeblesshire News, Virgin Trains ‘should have taken better care’ over Jeremy Corbyn footage,(26.7.2017, u 13:12h),
The Guardian, Corbyn joins seatless commuters on floor for part of train journey, (26.07.2017, u 14:34h)

 ***

Ovaj blog nastao u okviru projekta Inicijativa za transparentnost informacija o nosiocima javnih funkcija koji sprovode Partneri Srbija uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija. Za sadržaj bloga odgovorni su autorka i Partneri Srbija i on ne mora nužno odražavati stavove Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.

Ostavi komentar:

Vaša email adresa neće biti javno objavljena. Polja koja su obavezna obeležena su sa *