zaštita podataka o ličnosti

Projekat “Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“ sprovodi organizacija Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa Mrežom odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS), uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

Aktivnosti projekta

Novi projekat: Inicijativa za transparentnost informacija o nosiocima javnih funkcija

Partneri za demokratske započinju sprovođenje projekta Inicijativa za transparentnost informacija o nosiocima javnih funkcija uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija. Projekat se odnosi se na problem koji sve više uzima maha u Republici Srbiji, da javne institucije otežavaju ili uskraćuju javnosti informacije od javnog značaja uz izgovor zaštite privatnosti nosilaca javnih funkcija i donosilaca odluka u javnom sektoru. Projektom nastojimo da u javnosti afirmišemo princip da nosioci javnih funkcija i donosioci odluka u javnom sektoru imaju pravo na privatnost, ali …

Konferencija Zaštita privatnosti i pretpostavke nevinosti u medijima

Partneri za demokratske promene Srbija 19. aprila 2017. organizovali su konferenciju Zaštita privatnosti i pretpostavke nevinosti u medijima, u okviru istoimenog projekta koji podržava Fondacija za otvoreno društvo, Srbija (FODS) od 2015. Na konferenciji su predstavljene Preporuke i smernice za unapređenje komunikacije javnih tužilaštava sa javnošću i unapređenje mera zaštite podataka o ličnosti u javnim tužilaštvima koje je izradila radna grupa članova Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije uz podršku naše organizacije. Takođe, studenti i predavači sa Odseka za medijske studije Filozofskog fakulteta …

Identiteti i tragovi u virtuelnom prostoru – pravo na zaborav i Evropski sud pravde

Uroš Mišljenović i Ana Toskić održali su 8. marta 2017. godine predavanje polaznicima Studija budućnosti Beogradske otvorene škole na temu „Identiteti i tragovi u virtuelnom prostoru – pravo na zaborav i Evropski sud pravde.“

Održane obuke o zaštiti podataka o ličnosti

Četvrta obuka iz oblasti zaštite podataka o ličnosti održana je 29. i 30. novembra 2016. godine u prostorijama Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Obuka je bila namenjena javnim izvršiteljima, javnim beležnicima, advokatima i stečajnim upravnicima. Predavači na obuci bile su Ana Toskić (Partneri Srbija) i Milica Basta (BDK Advokati). Obuka je održana u okviru projekta „Izgradnja kapaciteta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za efektivno i adekvatno izvršavanje njegovih …

Studenti istražuju poštovanje privatnosti i pretpostavke nevinosti u medijima

Grupa od devetoro studenata će u periodu od septembra 2016. do februara 2017. učestvovati u istraživanju tretmana ličnih podataka i pretpostavke nevinosti u izdanjima dnevnih listova, sa posebnim osvrtom na razlike u sadržajima između onlajn i štampanih izdanja.