zaštita podataka o ličnosti

Projekat “Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“ sprovodi organizacija Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa Mrežom odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS), uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

Blog

corbyn

Pravo na privatnost u praksi – slučaj Džeremija Korbina i putnika u vozu

Poslanik britanskog parlamenta i lider Laburističke partije Velike Britanije, Džeremi Korbin (Jeremy Corbyn) je prošlog avgusta dok je putovao vozom snimio video i zatim ga postavio na internet, u kom prikazuje kako je prinuđen da sedi na podu, jer u vozu nema mesta. Kompanija za prevoz putnika (Virgin Trains East …

work2

Da li poslodavac sme da čita elektronsku poštu i prepiske zaposlenih?

Vest o presudi u slučaju Barbulesku protiv Rumunije proširila se društvenim mrežama uz brojne negativne komentare i izražavanje bojazni od budućih praksi poslodavaca u pogledu nadzora komunikacija zaposlenih. Važno je ispitati šta zaista piše u presudi Evropskog suda za ljudska prava. Autorka: Ana Toskić

video nadzor

Samo postavljanje video nadzora predstavlja zadiranje u lična prava pojedinaca

(Odluka Vrhovnog  suda Austrije: OGH – 6Ob6_06k) Austrijski vrhovni sud je ustanovio da i samo postavljanje video nadzora predstavlja prodor u lična prava pojedinca, kao apsolutnog prava. Video nadzor je ovom sudskom odlukom jasno razgranicen u odnosu na ovlascenja države i pojedinaca. Slučaj: Komšijska svađa Povod za sudsku odluku Vrhovnog …

streaming

Ispitivanje IP-adresa i ugrožavanje privatnosti zbog „kršenja autorskih prava“ gledanjem streaming-a – slučaj Redtube

U Nemačkoj se velika diskusija povela oko takozvanih opomena advokata, koja je dovela i do sudskih presuda i velike bure u javnosti. Tako je pokrajinski sud u Kelnu (Landgericht Köln) objavio će preispitati neke odluke suda u ovom slučaju preko 50 tužbi zbog procenjivanja IP-adresa korisnika. Odluku suda ovim povodom …

Narodna skupstina RS

Da li naši poslanici štite našu privatnost?

Krajem novembra u Narodnoj skupštini usvojen je Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja. Ubrzo je u medijima pokrenuta polemika o eventualnom formiranju nekakvog registra koji bi sadržao podatke o osobama koje su izvršile prekid trudnoće. Ovaj zakon, naravno, ne sadrži odredbu koja predviđa uspostavljanje takve …