zaštita podataka o ličnosti

Projekat “Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“ sprovodi organizacija Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa Mrežom odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS), uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

E – Learning

Marinko Radić – Prezentacija Centralnog registra

Centralni registar je registar zbirki podataka o ličnosti koji uspostavlja i vodi Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik). Svaki rukovalac podataka o ličnosti je dužan da obrazuje i vodi evidencije obrade podataka, da dostavi Povereniku evidenciju o zbirci podataka, odnosno da dostavljanjem obaveštenja Povereniku najavi uspostavljanje nove zbirke podataka. Pogledajte prezentaciju o Centralnom registru.koju je izradio Marinko Radić, Generalni sekretar službe Poverenika, Marinko Radic, Prezentacija Centralnog registra

Da li biste se obratili Povereniku? Slavoljupka Pavlović

Slavoljupka Pavlović iz službe Poverenika predstavlja nekoliko interesatnih slučajeva iz prakse ove institucije. Da li biste se obratili Povereniku? Slavoljupka Pavlović

Aleksandar Resanović – Nadležnosti Poverenika

Aleksandrar Resanović, zamenik Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, pripremio je prezentaciju o ulozi i nadležnostima Poverenika. Ova prezentacija može biti interesantna kako građanima koji mogu ostvariti zaštitu svoje privatnosti pred ovom institucijom, tako i rukovaocima podataka o ličnosti koji mogu saznati više o svojim obavezama u pogledu zaštite podataka o ličnosti.   Aleksandar Resanovic, Poverenik u funkciji zastite podataka o licnosti from Partneri Srbija

Aleksandar Resanović – Zaštita podataka o ličnosti

Aleksandar Resanović, zamenik Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, pripremio je prezentaciju o međunarodnom i domaćem pravnom okviru koji uređuje oblast zaštite podataka o ličnosti.   Aleksandar resanovic, Zastita podataka o licnosti from Partneri Srbija

Hipotetički slučaj – Slavoljupka Pavlović

U ovoj prezentaciji prikazan je hipotetički slučaj zloupotrebe ličnih podataka. Prezentaciju je pripremila Slavoljupka Pavlović, Viši savetnik u službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Hipotetički slucaj – Slavoljupka Pavlović