zaštita podataka o ličnosti

Projekat “Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“ sprovodi organizacija Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa Mrežom odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS), uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

Iskustva

Iskustva

Sadržaje koji su objavljeni na ovoj strani priredili su administratori sajta na osnovu komentara posetilaca sajta. Izmene u sadržaju su izvršene kako bi na koncizan način posetiocima bila predstavijena iskustva drugih posetilaca, bez intevenisanja u suštinu sadržaja.