zaštita podataka o ličnosti

Projekat “Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“ sprovodi organizacija Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa Mrežom odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS), uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

O projektu

Ova platforma izrađena je u okviru projekta “Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo” koji sprovodi organizacija Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa Mrežom Odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS mreža). Projekat finansiraju Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Fondacija za otvoreno društvo Srbija.

Zaštita ličnih podataka predstavlja potpuno nov koncept u Srbiji: Zakon o zaštiti podataka o ličnosti iz 1998. godine ostao je zapamćen kao propis koji je bio na snazi oko deset godina, bez ijednog pokušaja bilo kog nadležnog organa i/ili pojedinca da u praksi iskoristi zaštitne mehanizme koje je Zakon predvideo. Usled pritisaka da se domaće zakonodavstvo upodobi evropskim standardima, Srbija je usvojila novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) u oktobru 2008. godine.

Zakon ustanovljava širok krug dužnosti za veliki broj subjekata i uspostavlja centralnu ulogu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik), kao primarnog državnog organa, nadležnog za sprovođenje nadzora nad primenom Zakona. Sa druge strane, u Srbiji postoji ozbiljan nedostatak tehničkih znanja i kapaciteta u oblasti zaštite ličnih podataka, kao i odsustvo iskustava u vezi sa primenom novih institucionalnih zahteva ustanovljenih Zakonom (na pr. uspostavljanje i održavanje baze podataka od strane rukovaoca ili obrađivača podataka, uspostavljanje sigurnosnih mera kako bi se onemogućio neovlašćeni pristup i/ili gubitak, ili neovlašćena izmena ličnih podataka koji se čuvaju kod obrađivača, i sl.). Istovremeno, skromna svest relevantnih društvenih aktera (državnih organa, organa lokalne samouprave, privrednih subjekata, organizacija civilnog društva i građana) o rizicima nestručnog rukovanja podacima o ličnosti pogoduje kontinuiranom kršenju osnovnih ljudskih prava.

Partneri Srbija su izradili ovu platformu sa ciljem podizanja svesti javnosti o konceptima predviđenim pravnim okvirom koji uređuje oblast privatnosti, i naročito oblast zaštite podataka o ličnosti. Takođe, ova platforma može poslužiti rukovaocima podataka o ličnosti da se dodatno upoznaju sa svojim zakonskim obavezama. Trudićemo se da redovno objavljujemo aktuelne zanimljivosti i na praktičan način ovu oblast približimo široj javnosti.