zaštita podataka o ličnosti

Projekat “Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“ sprovodi organizacija Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa Mrežom odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS), uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

ss 4

Izveštavanje medija o smrti Radenka Nikodinovića

Ovaj slučaj specifičan je po tome što su roditelji obavestili medije o nesreći dečaka, koji su to neprofesionalno iskoristili i narušili privatnost porodice, ne samo objavljivanjem slike i imena dečaka već i detaljnim izveštavanjem sa sahrane. Posle toga otišli su i korak dalje i prekršili i pretpostavku nevinosti lekara oslanjajući se samo na izjave roditelja. Autor: Bogdan Vinka

ss3 sl1

Fotografije i kršenje prava na pretpostavku nevinosti i prava na privatnost

Posebno gnusna serija fotografija koje su se našle u analiziranim tekstovima svih tabloida jesu fotografije sa sahrana. Izveštaji i fotografije sa privatnih događaja se uvek mogu dovesti u pitanje, ali iskorištavanje ovako stresnih i tužnih situacija, i to „na licu mesta“, za svaku je osudu. Autorke: Nina Andulajević i Tamara Bogojević

ss 2

Prikriveno otkrivanje identiteta

Mrtvi u medijskom izveštavaju gube svoje pravo na dostojanstvo. Skoro da je postalo pravilo da ukoliko neko bude ubijen ili je na neki drugi način nastradao, objavljuje se njegovo puno ime i prezime, a zatim slede informacije gde je stanovao, čime se bavio. Autori: Zoran Strika i Nikola Maticki,

naslovna kurira

Nesreća i tuga na naslovnim stranama

Kompozicija vesti na naslovnoj strani koja se pravi sa namerom da bude dovoljno privlačna da bi namamila prosečnog kupca nije nova stvar u novinarstvu i sasvim je legitimno oružje u borbi za čitaoce, ali problem nastaje kada se granice onoga šta će se na njima pojavljivati pomeraju a neretko i brišu. Autor: Đorđe Ivanović.

laptop

“Otac” interneta: Gubimo kontrolu nad sopstvenim podacima

Pronalazač veba Tim Berners-Li upozorava da su gubitak kontrole nad sopstvenim podacima, širenje lažnih vesti i nepostojanje regulisanja u vezi sa političkim oglašavanjem tri najveće pretnje sa kojima se internet danas suočava.