zaštita podataka o ličnosti

Projekat “Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“ sprovodi organizacija Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa Mrežom odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS), uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

Politika privatnosti

Ovaj sajt je napravljen kako bi posetioci dobili informacije o zaštiti privatnosti, a naročito o zaštiti podataka o ličnosti. Organizacija Partneri za demokratske promene (Partneri Srbija) poštuje privatnost svakog posetioca našeg veb sajta. S obzirom na to da prikupljamo različite vrste informacija o korisnicima želimo da razumete uslove pod kojima obrađujemo Vaše podatke. Ova politika privatnosti punovažna je u okviru celog internet sajta www.partners-serbia.org, i ne odnosi se na druge veb sajtove kojima se može pristupiti putem linkova naznačenih na našem sajtu. Ti sajtovi imaju sopstvene politike privatnosti na koje ne možemo da utičemo.

 

Zašto i koje Vaše lične podatke prikupljamo

Sadržaji ovog sajta uglavnom su dostupni bez registracije. Prikupljamo samo one podatke koji su neophodni za svrhu za koju se prikupljaju. Za potrebe dobijanja besplatne pravne pomoći možemo od Vas da tražimo da nam date Vaše ime i prezime, adresu, broj telefona i elektronsku adresu. Podatke o Vašem imenu i prezimenu, broju telefona i elektronskoj adresi možemo zatražiti ukoliko želite da budete bloger na našem sajtu.

 

Kako dalje obrađujemo Vaše Lične podatke

Partneri Srbija neće ustupati Vaše lične podatke spoljnim saradnicima bez Vašeg pristanka. Informacije koje nam ustupite za potrebe dobijanja besplatne pravne pomoći neće biti objavljivane na sajtu bez Vašeg izričitog pristanka, a uz Vašu saglasnost biće objavljene tako što će biti izvršena anonimizacija podataka. U podatke koje nam ustupite imaće uvid isključivo organizacija Partneri Srbija i pružaoci besplatne pravne pomoći iz Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS mreža. Vaši podaci biće anonimizirani za potrebe izveštavanja prema donatorima. Partneri Srbija će izbrisati Vaše lične podatke po ispunjenju svrhe zbog koje su prikupljeni.

 

Pristup ličnim podacima i njihova promena

Ukoliko ste bloger na našem sajtu biće Vam otvoren zaseban nalog. Možete da pristupite, pregledate i promenite svoje lične podatke u svakom trenutku tako što ćete se ulogovati na Vaš korisnički nalog i posetiti svoj korisnički profil.

Ukoliko želite da se detaljnije informišete o načinima na koji Partneri Srbija obrađuju vaše podatke, ukoliko smatrate da je bilo koja informacija koju o Vama čuvamo netačna ili nepotpuna, ili želite da izvršimo brisanje Vaših podataka, možete nas kontaktirati na: office@partners-serbia.org.

 

Cookies

Informacije sadržane u „cookies“ služe, između ostalog, za poboljšanu navigaciju i omogućuju da se naš sajt bez teškoća koristi. Ovaj sajt ne koristi „cookies“ koji sadrže uskladištene podatke o ličnosti. Sajt sadržati dodatne kolačiće „third-party“ servisa kao što su Google Analytics, Facebook, Twitter… Većina pregledača automatski prihvata „cookies“, što možete izbeći promenom načina podešavanja svog programa za pregledanje internet stranica, a „cookies“ koji su već uskladišteni možete ukloniti brisanjem privremenih internet fajlova.

 

Linkovi i povezane internet stranice

Internet sajt Partnera Srbija sadrži linkove ka sadržajima koji se ne nalaze pod našom kontrolom. Nastojimo da Vas povežemo ili usmerimo samo na internet sajtove koji dele naše standarde po pitanju privatnosti i bezbednosti, ali jednom kada napustite naš sajt ne možemo da garantujemo zadovoljavajući nivo zaštite i privatnosti bilo kojih ličnih podataka koje date na drugim sajtovima. Zbog toga preporučujemo da postupate oprezno i da proučite izjave o privatnosti koje se primenjuju na drugim sajtovima.

 

Promene u politici privatnosti

Partneri Srbija zadržavaju pravo da menjaju i ažuriraju politiku privatnosti. Sve izmene biće objavljene na ovoj internet strani kako biste bili informisani o zaštiti privatnosti na našem sajtu.

 

Poverenik

Ukoliko smatrate da organizacija Partneri za demokratske promene Srbija vrši nedozvoljenu obradu podataka na ovom sajtu, imate pravo da se obratite Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti