zaštita podataka o ličnosti

Projekat “Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“ sprovodi organizacija Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa Mrežom odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS), uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

Pravna pomoć

Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) i Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS) na ovoj internet stranici pružaju besplatnu pravnu pomoć zainteresovanim licima u oblasti zaštite privatnosti odnosno zaštite podataka o ličnosti. Pitanja u vezi sa drugim oblastima neće biti uzeta u razmatranje. Odgovori na pitanja koje pružamo  predstavljaju osnovne informacije o pravima i obavezama zainteresovanih lica. Nakon dobijanja odgovora na postavljeno pitanje predlažemo da se za druge oblike pravne pomoći obratite advokatima ili drugim pružaocima pravne pomoći.

Saglasan sam sa
navedenim uslovima za dobijanje besplatne pravne pomoći

Uslovi za dobijanje besplatne pravne pomoći

Za potrebe dobijanja besplatne pravne pomoći potrebno je da navedete svoje ime i prezime, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu. Poštujući pravo na privatnost, Partneri Srbija i CHRIS neće ustupati Vaše lične podatke trećim licima bez Vašeg izričitog pristanka. Informacije koje navedete za potrebe dobijanja besplatne pravne pomoći, kao i sam pravni savet, predstavljaju poverljive informacije i neće biti objavljivane na sajtu bez Vašeg izričitog pristanka, a uz Vašu saglasnost biće objavljene tako što će biti izvršena anonimizacija podataka. U podatke koje nam ustupite imaće uvid isključivo organizacije Partneri Srbija i CHRIS mreža. Vaši podaci biće anonimizirani za potrebe narativnog i statističkog izveštavanja. Podaci će biti čuvani u centralnom računaru Partnera Srbija zaštićenom pristupnom šifrom, u posebnoj zbirci podataka koja je prijavljena u Centralnom registru na sajtu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Partneri Srbija i CHRIS mreža će na Vaše pitanje odgovoriti u najkraćem roku.