zaštita podataka o ličnosti

Projekat “Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“ sprovodi organizacija Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa Mrežom odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS), uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

Linkovi

Preporučeni linkovi na srpskom jeziku

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Preporučeni linkovi na engleskom jeziku

European Data Protection Supervisor

Evropski supervizor za zaštitu podataka je nezavisni nadzorni organ Evropske unije koji obezbeđuje pravo na privatnost i zaštitu podataka u Evropskoj uniji, tako što nadzire postupanje administracije EU kada obrađuje podatke o ličnosti, daje mišljenja o izradi novih i izmeni postojećih politika i propisa koji uređuju oblast zaštite privatnosti, i sarađuje sa organima koji štite privatnost građana u državama članicama Evropske unije.  Na čelu ove institucije se od 2004. godine nalazi Peter Hustinks (Hustinx).

International Association of Privacy Professionals

Međunarodno udruženje stručnjaka u oblasti privatnosti osnovano je 2000. godine i povezuje više od 10.000 stručnjaka iz 70 država i pruža im priliku da unutar mreže, kroz razmenu iskustava, steknu nova znanja i razvijaju karijere.

Privacy International

Misija Privacy International je odbrana prava na privatnost širom planete. Protive se nezakonitom nadzoru i ostalim nasrtajima na privatan život od strane države i korporacija. PI veruje da tehnološki razvoj treba da ojača a ne da ugrozi pravo na privatnost, i da svačiji lični podaci  i komunikacija moraju biti pažljivo čuvani, bez ozbira na lična svojstva pojedinca.

Simon Davies, Privacy Surgeon

Simon Davies je osnivač Privacy International čiji je generalni direktor bio do 2012.godine. Učestvujući u istraživanjima i kampanjama, 25 godina promoviše pravo na privatnost.

Electronic Frontier Foundation

U vremenu interneta i konstantnog napretka novih tehnologija često dolazi do ugrožvanja prava građana. Podržavajući inovacije, EFF brani slobodu govora, pravo na privatnost i prava potrošača.

Canadian Privacy Law Blog

Patient Privacy Rights

Teach Privacy

The Privacy Blog; Thoughts on Privacy, Security and Other Stuff

Privacy Laws and Business; Data Protection and Privacy Information Worldwide

Privacy and Information Security Law Blog

Privacy by design, Youtube channel