zaštita podataka o ličnosti

Projekat “Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“ sprovodi organizacija Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa Mrežom odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS), uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

Poverenik

Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti iz 2008.godine Povereniku za informacije od javnog značaja poverena je nadležnost zaštite podataka o ličnosti. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je samostalan državni organ, nezavistan u vršenju svoje nadležnosti.

Krajem 2011.godine Narodna skupština Republike Srbije je izabrala Rodoljuba Šabića za Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Mandat Poverenika traje sedam godina.

Više o nadležnostima i aktivnostima Poverenika možete pronaći na internet stranici Poverenika