zaštita podataka o ličnosti

Projekat “Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“ sprovodi organizacija Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa Mrežom odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS), uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

Tekstovi tagovani: internet

ss 2

Prikriveno otkrivanje identiteta

Mrtvi u medijskom izveštavaju gube svoje pravo na dostojanstvo. Skoro da je postalo pravilo da ukoliko neko bude ubijen ili je na neki drugi način nastradao, objavljuje se njegovo puno ime i prezime, a zatim slede informacije gde je stanovao, čime se bavio. Autori: Zoran Strika i Nikola Maticki,

laptop

“Otac” interneta: Gubimo kontrolu nad sopstvenim podacima

Pronalazač veba Tim Berners-Li upozorava da su gubitak kontrole nad sopstvenim podacima, širenje lažnih vesti i nepostojanje regulisanja u vezi sa političkim oglašavanjem tri najveće pretnje sa kojima se internet danas suočava.

BOµ_Foto 1

Identiteti i tragovi u virtuelnom prostoru – pravo na zaborav i Evropski sud pravde

Uroš Mišljenović i Ana Toskić održali su 8. marta 2017. godine predavanje polaznicima Studija budućnosti Beogradske otvorene škole na temu „Identiteti i tragovi u virtuelnom prostoru – pravo na zaborav i Evropski sud pravde.“

agnecija za privatizaciju

Zastareo postupak za curenje podataka iz Agencije

Ako ste se 2008. prijavili za besplatne akcije, vaši podaci su kompromitovani 2014. Tada je na sajtu Agencije za privatizaciju, posle hakerskog napada, baza ličnih podataka pet miliona i 200.000 građana postala dostupna bukvalno svakom. Pokrenut je prekršajni postupak protiv Agencije, a postupak je trajao do pre nekoliko dana kada je zastario.

Partners thumb

Studenti istražuju poštovanje privatnosti i pretpostavke nevinosti u medijima

Grupa od devetoro studenata će u periodu od septembra 2016. do februara 2017. učestvovati u istraživanju tretmana ličnih podataka i pretpostavke nevinosti u izdanjima dnevnih listova, sa posebnim osvrtom na razlike u sadržajima između onlajn i štampanih izdanja.