zaštita podataka o ličnosti

Projekat “Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“ sprovodi organizacija Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa Mrežom odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS), uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

Tekstovi tagovani: USAID

Partners thumb

Partneri Srbija učestvuju u obuci sudija Upravnog suda za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Tim Partnera za demokratske promene Srbija angažovan je od strane USAID programa za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA) u okviru obuke sudija Upravnog suda za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

NIN

Privatnost, šta to beše

(Izvor: Nin, Autor: Dragana Pejović) Na svakom koraku od građana Srbije traže se podaci iz lične karte, izvodi iz matičnih knjiga, porodična slika, nacionalnost, veroispovest, a u sferi je potpune proizvoljnosti ko sve, kada i kako sme da čita tuđa dokumenta Nikola Vukov Isić iz Bečeja nezaposlen je, a odobreno …

politicke partije

Postupanje političkih partija

Tekst predstavlja integralni deo Analize primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti koja predstavlja rezultat istraživanja Partnera za demokratske promene Srbija sprovedenog u periodu oktobar 2012. – april 2013. Političke partije u Srbiji takođe su obveznici Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Njihova je obaveza da se pridržavaju Ustavom defnisanih …

policajac proverava

Evidencije MUP-a o legitimisanim osobama

„Uputstvo o načinu prikupljanja, obradi, evidentiranju i korišćenju podataka od 01.10.1998. god. … nismo u mogućnosti da vam dostavimo jer se radi o Str. poverljivom internom aktu MUP-a.“ Odgovor PU u Valjevu (Br. 037-3/13-1) na Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, u okviru ovog istraživanja. Građani Srbije, naročito mlađe …

dru-dvojnici_620x0

Krađa identiteta: Pakao zbog dvojnika

(Izvor: Večernje Novosti, Autor: V. S. Crnjanski) Iza sve češćih krađa identiteta u Srbiji stoji unosan biznis. Na tuđe ime otvaraju firme, dižu kredite, kupuju robu… Sudovi skoro da nisu izrekli nijednu kaznu za ovakva dela Lični podaci nalaze se na mnogo mesta Uprkos tome što se nikad nisu sreli, …