zaštita podataka o ličnosti

Projekat “Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“ sprovodi organizacija Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa Mrežom odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS), uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

Tekstovi tagovani: zaštitnik građana

privatevspublic

Novi projekat Partnera Srbija: Zaštita privatnosti i pretpostavke nevinosti u medijima

Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) započinju rad na projektu “Zaštita privatnosti i pretpostavke nevinosti u medijima”. Projekat je finansijski podržala Fondacija za otvoreno društvo Srbija u okviru programa “Javni interes u medijima” i sprovodiće se tokom narednih 1o meseci. U okviru projekta biće sproveden monitoring sadržaja štampanih, elektronskih i …

sabic3

Šabić: Problemi u zaštiti podataka ostaju

(Izvor: RTS) Ne jenjava veliki broj problema u oblasti zaštite podataka, rekao poverenik Rodoljub Šabić, ističući da je neophodna promena odnosa prema toj oblasti. U godini na izmaku broj premeta u upola veći nego prethodne godine, i čak tri puta veći nego u 2011. Poverenik za informacije od javnog značaja …

pokrajinski ombudsman

Mišljenje Pokrajinskog ombudsmana AP Vojvodine upućeno Opštinskoj upravi Opštine Senta

МIŠLjЕNјЕ Zаpоslеni u službi оbеzbеđеnjа Оpštinskе uprаvе Оpštinе Sеntа ukоlikо zаdržаvајu ličnu kаrtu i еvidеntirајu ЈМBG pоstupајu suprоtnо оdrеdbаmа Zаkоnа о zаštiti pоdаtаkа о ličnоsti. Idеntifikаciја licа trеbа dа sе vrši uvidоm u lični dоkumеnt sа slikоm i еvеntuаlnо sе mоgu prеpisivаti pоdаci licа i tо imе, prеzimе, brој i …

Rodoljub Sabic

Saopštenje Poverenika povodom nedavnih odluka Ustavnog suda

(Izvor: Paragraf, Poverenik) Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ocenjuje dve odluke koje je nedavno u kratkom razmaku doneo Ustavni sud Srbije, a povodom prava čije ostvarivanje štiti Poverenik, kao veoma važne za ostvarivanje Ustavom i zakonom zajamčenih ljudskih prava. Poverenik je izrazio zadovoljstvo zbog …

skupstina

Osvrt na raspravu u Narodnoj skupštini o Predlogu Zakona o elektronskim komunikacijama iz 2010. godine

Na sajtu Otvoreni parlament nalaze se stenogrami skupštinskih zasedanja. Rasprava o (tada) predlogu Zakona o elektronskim komunikacijama.vođena je 16. i 17. juna 2010, a nekoliko dana kasnije Zakon je usvojen, uz zadržavanje spornih odredaba sa stanovišta zaštite prava na privatnost elektronskih komunikacija. Rasprava protiče tako što Srđan Milivojević iz tada vladajuće …