zaštita podataka o ličnosti

Projekat “Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“ sprovodi organizacija Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa Mrežom odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS), uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

work2

Da li poslodavac sme da čita elektronsku poštu i prepiske zaposlenih?

Vest o presudi u slučaju Barbulesku protiv Rumunije proširila se društvenim mrežama uz brojne negativne komentare i izražavanje bojazni od budućih praksi poslodavaca u pogledu nadzora komunikacija zaposlenih. Važno je ispitati šta zaista piše u presudi Evropskog suda za ljudska prava. Autorka: Ana Toskić

PROMOCIJA KNJIGE DZULIJENA ASANZA

Nezakonito objavljeni podaci o akcionarima

Na veb stranicama sedam akcionarskih društava nezakonito su objavljeni lični podaci o akcionarima (imena i prezimena, adrese stanovanja, JMBG, broj glasova i akcija), pa je poverenik Rodoljub Šabić pokrenuo postupak nadzora nad sprovođenjem i izvršavanjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Po okončanju postupka nadzora poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podneće nadležnim sudovima zahteve za pokretanje prekršajnih postupka protiv odgovornih lica.

ROBOLJUB SABIC

Poverenik kritikuje Nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnosti koje je pripremilo Ministarstvo pravde

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da je Nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koje je Ministarstvo pravde pripremilo i stavilo na javnu raspravu, značajno ispod potrebnog i očekivanog nivoa.

goran miletic alo

Goran Miletić: Slučaj profesorke A.B.

Na portalu Peščanik Goran Miletić, programski direktor Civil Rights Defenders za Zapadni Balkan, piše o objavljivanju fotografije na kojoj je navodno jedna profesorka iz Vranja. “Ono što posebno zabrinjava je tekst prema kome je javnost u Vranju tobože “podeljena oko objavljivanja fotografije”, a nerazumevanje novinara prema pravu na privatnost dolazi do izražaja u njegovom pitanju upućenom profesorki: “Da li prosvetni radnik treba da ima takve slike?”

klinci

Zamke interneta roditelji ne vide

Sa globalne mreže mališane sve češđe vrebaju scene nasilja, ali i opasnosti kojih nisu ni svesni. Deca ostavljaju podatke na profilima, “četuju” sa nepoznatima. Ukoliko deca hoće da objave na internetu svoju ili sliku porodice, trebalo bi da se o tome posavetuju sa roditeljima. Broj telefona, adresu, školu, sportski klub ne treba da upisuju u razne upitnike na sajtovima niti da ih daju nepoznatim ljudima.