zaštita podataka o ličnosti

Projekat “Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“ sprovodi organizacija Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa Mrežom odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS), uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

European_Commission.svg_

Privatnost kao izazov za novi sastav Evropske Komisije

Kao glavno telo kreiranja politike u Evropskoj uniji, Evropska komisija nastavlja da se zalaže za kontinuiranu zakonodavnu reformu zaštite podataka koja će dovesti do novog pravnog okvira za privatnost širom EU. Sećanje na Viviane Reding i njen tim koji su neumorno radili na evropskoj reformi zaštite podataka neće lako izbledeti, ali njihov posao je sada u rukama nove grupe lidera koji žele da ostave svoj trag.

apr

Nadzor nad zaštitom podataka u APR-u

Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić pokrenuće postupak nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u Agenciji za privredne registre, povodom informacije da je pre nekoliko dana u APR-u uvedena procedura koja podrazumeva da se beleži ko je posetio arhivu APR-a i koje firme su bile predmet interesovanja.

PROMOCIJA KNJIGE DZULIJENA ASANZA

Obustavite uzimanje podataka o deci

Šabić je u pismima ministrima Kori Udovički i Aleksandru Vulinu ukazao na to da je neophodno u što kraćem roku obustaviti obradu podataka o deci, naloženu gradskim i opštinskim upravama zajedničkim pismom dva ministarstva, pre nekoliko dana.

bart tommelein

Imenovanjem ministra za privatnost nova vlada u Belgiji postavlja pitanje privatnosti kao prioritet svoje agende

Flamanski liberal Bart Tommelein biće državni sekretar odgovoran za pitanja privatnosti.Nova vlada je izradila koalicioni sporazum kojim se utvrđuju principi na osnovu kojih su se koalicione stranke dogovorile da formiraju vladu i vladaju u narednih pet godina. Važan deo sporazuma odnosi se na vladine planirane političke aktivnosti u vezi privatnosti.

libek

Da li je privatnost u Srbiji kompromitovana?

Konferencija “Sloboda i reforme“ u organizaciji Libertarijanskog kluba Libek zahvatila je i pitanje privatnosti u našem društvu. Diskutovano je o tome da li treba očekivati da država precizno odredi granicu između javnog i privatnog, da li je moć uvek na suprotnoj strani od strane zaštite privatnosti i o drugim relevantnim pitanjima.