Partners Serbia

Kako komuniciramo demokratske promene?

01.09.2019.

KAKO KOMUNICIRAMO DEMOKRATSKE PROMENE?

O PROJEKTU

DONATOR

PERIOD IMPLEMENTACIJE PROJEKTA

septembar 2019. – januar 2020.

Osnovni cilj ovog projekta je da kreira okruženje u kome će građani i građanke zahtevati veće učešće u procesu donošenja odluka i kreiranja javnih politika, što predstavlja prvi korak ka odgovornijoj i inkluzivnijoj javnoj upravi. To zahteva dvosmerni pristup, gde je potrebno da građani budu svesni da su oni poslodavci i finansijeri svake javne uprave, a da istovremeno i vlast shvati da su oni odgovorni građanima, te da njihov rad mora biti transparentan i kontrolisan.

Ciljne grupe:

  • Građani u najširem smislu
  • Organi javne vlasti i strukovna udruženja
  • Pravni subjekti i Organizacije civilnog društva

Promocija programskih aktivnosti doprineće porastu nivoom svesti i znanja građana o pravima koja proističu iz novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti; unapređenim znanjem i veštinama organa javne vlasti, pravnih subjekata i OCD u oblasti zaštite podataka, kako bi mogli da usklade svoje poslovanje i delovanje sa novim Zakonom.

Kategorije

Vladavina pravaPartneri SrbijaKako komuniciramo demokratske promene