Partneri Srbija

 

Aktuelno

Smernice za upravljanje digitalnim platformama

Smernice za upravljanje digitalnim platformama

07.06.2024.

U okviru projekta “Izgradnja poverenja u medije u jugoistočnom delu Evrope: Podrška novinarstvu kao javnom dobru”, finansiranog od strane EU, u saradnji sa UNESCO-om smo objavili Smernice za upravljan...

Evropski sud za ljudska prava utvrdio da tajni nadzor  krši pravo na privatnost

Evropski sud za ljudska prava utvrdio da tajni nadzor krši pravo na privatnost

30.05.2024.

Naime, ESLJP je utvrdio da postojeći poljski zakoni o tajnom nadzoru, kao i obaveza zadržavanja podataka o komunikaciji, ozbiljno narušavaju prava građana na privatnost. Sud je zaključio da tajne mere...

Novi trendovi i alati za građanski aktivizam u Srbiji

Novi trendovi i alati za građanski aktivizam u Srbiji

29.05.2024.

Samit pod nazivom „Prilagođavanje promenama u prostoru za građansko delovanje“, održan 28. maja,  okupio je i angažovao preko 100 ključnih predstavnika civilnog društva, vladinih ministarstava, nadzor...

Oblasti delovanja

oblast-delovanja-vladavina-prava

Vladavina prava

Odgovaramo na izazove i probleme koji proizilaze iz nedosledne primene načela podele vlasti u našem društvu.

oblast-delovanja-demokratska-infrastruktura

Demokratska infrastruktura

Zagovaramo transparentnost i otvorenost institucija, aktivne i uključene građane, slobodne i odgovorne medije.

oblast-delovanja-institucionalni-i-organizacioni-razvoj

Institucionalni i organizacioni razvoj

Bavimo se nedostatkom kapaciteta u javnom, privatnom i civilnom sektoru kao preprekom za pristup građana kvalitetnim uslugama i servisima.

oblast-delovanja-upravljanje-konfliktima

Upravljanje konfliktima

Promovisanje kulture dijaloga i tolerancije u društvu, kroz informisanje javnog i privatnog sektora, kao i građana, o prednostima medijacije i drugih načina mirnog rešavanja konflikata.

Usluge

Medijacija

Brzo, efikasno i uz manje troškova rešite spor

 
Saznajte više
 

Zaštita podataka

Saznajte ko i kako sme da rukuje vašim ličnim podacima

 
Saznajte više
 

Edukacija

Budućnost nemaju oni koji znaju, nego oni koji žele da uče

 
Saznajte više
 

Donatori