Partneri Srbija

Vesti

Smernice za upravljanje digitalnim platformama

Smernice za upravljanje digitalnim platformama

07.06.2024.

U okviru projekta “Izgradnja poverenja u medije u jugoistočnom delu Evrope: Podrška novinarstvu kao javnom dobru”, finansiranog od strane EU, u saradnji sa UNESCO-om smo objavili Smernice za upravljanje digitalnim platformama. Smernice imaju za cilj da zaštite pravo na izražavanje i pristup informacijama na digitalnim platformama. 

Saznajte više
Evropski sud za ljudska prava utvrdio da tajni nadzor  krši pravo na privatnost

Evropski sud za ljudska prava utvrdio da tajni nadzor krši pravo na privatnost

30.05.2024.

Naime, ESLJP je utvrdio da postojeći poljski zakoni o tajnom nadzoru, kao i obaveza zadržavanja podataka o komunikaciji, ozbiljno narušavaju prava građana na privatnost. Sud je zaključio da tajne mere nadzora koje uključuju prisluškivanje i praćenje komunikacija moraju biti podvrgnute autorizaciji i reviziji od strane nezavisnog pravosudnog organa kako bi se sprečile zloupotrebe.

Saznajte više
Novi trendovi i alati za građanski aktivizam u Srbiji

Novi trendovi i alati za građanski aktivizam u Srbiji

29.05.2024.

Samit pod nazivom „Prilagođavanje promenama u prostoru za građansko delovanje“, održan 28. maja,  okupio je i angažovao preko 100 ključnih predstavnika civilnog društva, vladinih ministarstava, nadzornih institucija i akademske zajednice. Ovo je bila prilika da se razmene stavovi i razgovaraju o primerima kolektivnog delovanja, identifikuju se putevi na kojima civilno društvo može uticati na pozitivne promene i naučiti kako se može pripremiti za nova dešavanja u okruženju.

Saznajte više
Zbog učestalih povreda privatnosti građana, od početka 2024. godine Partneri Srbija su se 4 puta obratili Povereniku

Zbog učestalih povreda privatnosti građana, od početka 2024. godine Partneri Srbija su se 4 puta obratili Povereniku

22.05.2024.

Kršenje odredaba Zakona o zaštiti podataka o ličnosti je posebno zabrinjavajuće s obzirom da je učinjeno od strane organa vlasti.

Saznajte više
Održani treninzi o etičkim i pravnim aspektima zaštite privatnosti u medijima

Održani treninzi o etičkim i pravnim aspektima zaštite privatnosti u medijima

16.04.2024.

Partneri Srbija, zajedno sa organizacijama BIRN Srbija i SHARE fondacijom, tokom marta i aprila 2024. godine održali su 4 praktična treninga o pravnim i etičkim standardima zaštite privatnosti u medijima, predviđenim za novinare, organizacije civilnog društva i lokalne institucije (centre za socijalni rad, policiju, predstavnike pravosuđa, jedinice lokalne samouprave) iz svih regiona Srbije

Saznajte više
Nedelja privatnosti

Nedelja privatnosti

15.01.2024.

24- 26. januar 2024. godine. Envoy Conference Centre, Gospodar Jevremova 47, Beograd, Srbija.

Saznajte više
Predstavljena Analiza Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u kontekstu obrade podataka od strane nadležnih organa u posebne svrhe

Predstavljena Analiza Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u kontekstu obrade podataka od strane nadležnih organa u posebne svrhe

28.11.2023.

Partneri Srbija, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, organizovali su okrugli sto na kojem je predstavljena „Analiza Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u kontekstu obrade podataka od strane nadležnih organa u posebne svrhe” sa ciljem da sa predstavnicima stručne zajednice razgovaramo o dosadašnjim iskustvima u primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u pogledu obrade podataka u posebne svrhe od strane nadležnih institucija,  izazovima, kao i načinima na koji se ovi izazovi mogu prevazići.

Saznajte više
Poziv za program Zaštita privatnosti u medijima – pravni i etički standardi

Poziv za program Zaštita privatnosti u medijima – pravni i etički standardi

23.11.2023.

Poziv je otvoren za medije, organizacije civilnog društva i lokalne institucije (centre za socijalni rad, policiju, predstavnike pravosuđa, jedinice lokalne samouprave) iz svih regiona Srbije.

Saznajte više
„House in Order“ Program obuka za OCD – Usklađenost OCD sa postojećom zakonskom regulativom i uspešno upravljanje organizacijom

„House in Order“ Program obuka za OCD – Usklađenost OCD sa postojećom zakonskom regulativom i uspešno upravljanje organizacijom

23.11.2023.

Radionice će biti organizovane u onlajn formatu, u periodu novembar 2023 – februar 2024. godine.

Saznajte više
Otvorenost institucija ne sme zavisiti od pojedinaca

Otvorenost institucija ne sme zavisiti od pojedinaca

21.11.2023.

Povodom predstavljanja istraživanja Indeks otvorenosti regionalnih institucija, Partneri Srbija učestvovali su na regionalnoj konferenciji održanoj u Podogorici 17. Novembra 2023. godine. Konferencija je okupila mnoštvo predstavnika institucija iz zemalja regiona, organizacija civilnog društva i novinara. U nastavku vam prenosimo glavne zaključke događaja.

Saznajte više