Partneri Srbija

Projekti

POČETAK IMPLEMENTACIJE PROJEKTA: novembar 2016.

TRAJANJE PROJEKTA: 8 meseci

DONATOR: USAID BEP – Projekat za bolje uslove poslovanje

PARTNER: N/A

OPIS PROJEKTA: Jačanje kapaciteta javnih izvršitelja omogućilo je da efikasnije sprovode postupak izvršenja i uspešnije vode svoje kancelarije, čime su unapređeni profesionalni standardi i poboljšan njihov način rada. U saradnji sa Komorom javnih izvršitelja i Pravosudnom akademijom, organizovan je niz treninga za oko 250 javnih izvršitelja iz oblasti finansijskog upravljanja i medijacije. Obuke su organizovane u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Za deset najuspešnijih polaznika obuka organizovan je napredni trening za trenere koji ih je osposobio da stečena znanja mogu da prenose svojim kolegama.

PUBLIKACIJA: N/A

POČETAK IMPLEMENTACIJE PROJEKTA: oktobar 2016.

TRAJANJE PROJEKTA: 48 meseci

DONATOR: Delegacija Evropske unije u Srbiji

PARTNER: Evropska konsalting grupa (vodeći partner), Fondacija International Blue Crescent Relief and Development, B&S Europe, Icon Institut

OPIS PROJEKTA: U cilju zaštite i unapređenja imovinskih prava interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika, a na osnovu Sporazuma o readmisiji, uspostavljena je Kancelarija za pravnu pomoć raseljenim licima ili licima koja polažu pravo na imovinu na Kosovu i Metohiji. Ovim licima je pravna pomoć neophodna jer zbog loše finansijske situacije ne mogu sebi da priušte pravno zastupanje ili zbog ograničenog pristupa pravosuđu na Kosovu i Metohiji ne mogu da ostvare svoja prava. Pomoć koju pruža stručni tim Kancelarije (stariji pravni savetnici, mlađi pravni savetnici i pripravnci) sastoji se od davanja pravnih saveta, zastupanja stranaka na sudovima u mestima porekla, pribavljanja dokumentacije izdate od strane državnih institucija u mestima porekla, kao i informisanja ugoženih i oštećenih o njihovim pravima.

PUBLIKACIJA: N/A

POČETAK IMPLEMENTACIJE PROJEKTA: avgust 2016.

TRAJANJE PROJEKTA: 24 meseca

DONATOR: Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)

PARTNER: Evropski centar za rešavanje sporova (vodeći partner), ADR Centar, ADR Grupa

OPIS PROJEKTA: Unapređenjem kapaciteta pružalaca usluge medijacije podignuta je svest potencijalnih korisnika (privrednih društava i građana) o mogućnostima i prednostima primene medijacije u rešavanju privrednih sporova. Ojačani su kapaciteti Centra za usluge i posredovanje Privredne komore Srbije, obučeni budući treneri za medijatore pri Privrednoj komori Srbije i Pravosudnoj akademiji i preko 60 sudija i sudijskih pomoćnika iz privrednih sudova u Beogradu, Novom Sadu i Nišu obučeni su da budu posrednici - medijatori. Takođe, pružena je podrška pravnim fakultetima u Srbiji za uvođenje medijacije kao dela redovnog nastavnog programa u nastavne planove i programe, kao i za uspostavljanje pravnih klinika za medijaciju.

PUBLIKACIJA: N/A

POČETAK IMPLEMENTACIJE PROJEKTA: jul 2016.

TRAJANJE PROJEKTA: 7 meseci

DONATOR: Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji

PARTNER: N/A

OPIS PROJEKTA: Obukom 54 studenata završnih godina sa šest pravnih fakulteta u Srbiji, ovi mladi pravnici - budući advokati, sudije, tužioci i borci za poštovanje ljudskih prava, stekli su veštine i znanja koja će im biti od velike koristi u budućem radu, čime će doprineti održivoj primeni krivičnog zakonodavstva i daljoj podršci regulatornoj reformi u Srbiji. Rad i pripreme studenata pratili su mentori (advokati krivičari) koji su ih usmeravali i pružali im korisne savete. Kroz ovaj projekat studentima je obezbeđena i dvomesečna praksa u advokatskim kancelarijama, sudovima I tužilaštvima.

PUBLIKACIJA: N/A

POČETAK IMPLEMENTACIJE PROJEKTA: novembar 2015.

TRAJANJE PROJEKTA: 15 meseci

DONATOR: MATRA program Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji

PARTNER: N/A

OPIS PROJEKTA: Uspostavljanjem Centra za medijaciju u Advokatskoj komori Čačak i službi za podršku medijaciji u pilot sudovima (Viši sud u Čačku, Osnovni sud u Čačku, Drugi osnovni sud u Beogradu i Privredni sud u Beogradu) građanima je obezbeđena mogućnost bržeg i jeftinijeg rešavanja sporova. Korišćenje medijacije za vansudsko rešavanje sporova pre i nakon pokrenutog sudskog postupka doprinosi povećanju efikasnosti pravosuđa kroz rešavanje postojećih i smanjenje priliva novih predmeta. Sprovedena je serija treninga, u okviru kojih su sudije obučene za selekciju i upućivanje predmeta na medijaciju, sudijski pomoćnici za prepoznavanje predmeta pogodnih za medijaciju, vođenje postupka i komunikaciju sa strankama, advokati za zastupanje klijenata u medijaciji, dok je grupa sudija, sudijskih pomoćnika, advokata i predstavnika Pravosudne akademije obučeno da budu posrednici – medijatori.

PUBLIKACIJA: Podrška primeni medijacije u sudovima i advokaturi u Srbiji

POČETAK IMPLEMENTACIJE PROJEKTA: jul 2015.

TRAJANJE PROJEKTA: 15 meseci

DONATOR: Američko udruženje pravnika (ABA ROLI) i Balkanska regionalna mreža vladavine prava (BRRLN)

PARTNER: Advokatska komora Srbije (vodeći partner)

OPIS PROJEKTA: Kako bi se identifikovali najvažniji problemi zajednički za Zapadni Balkan, posebno imajući u vidu reforme krivičnoprocesnih zakonika u ovom regionu i fokusirajući se na prava okrivljenog i položaj odbrane u krivičnom postupku, sprovedena je sveobuhvatna analiza stepena nezavisnosti i delotvornosti advokatskih komora, na osnovu koje su izrađene i predložene konkretne izmene de jure i de facto. Povećan je stepen aktivnog učešća advokata i njihovih komora u zalaganju za reforme krivičnog zakonodavstva u regionu, a kroz seriju javnih kampanja podignuta je svest javnosti o pravima optuženih i položaju odbrane u krivičnom postupku.

PUBLIKACIJA: Podrška primeni medijacije u sudovima i advokaturi u Srbiji

POČETAK IMPLEMENTACIJE PROJEKTA: jul 2015.

TRAJANJE PROJEKTA: 12 meseci

DONATOR: Američko udruženje pravnika (ABA ROLI) i Balkanska regionalna mreža vladavine prava (BRRLN)

PARTNER: N/A

OPIS PROJEKTA: Uspostavljanjem regionalnog on-line trening programa za advokate, advokatske pripravnike i druge pravne stručnjake iz BRRLN regiona (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Makedonija i Srbija) omogućeno je unapređenje sistema kontinuiranog obrazovanja pravnika. Stručni treneri iz svake od zemalja snimili su svoja predavanja koja su dostupna na svim jezicima regiona, a administrativno osoblje pri advokatskim komorama obučeno je za održavanje E-learning platforme i pružanje podrške korisnicima.

PUBLIKACIJA: N/A

POČETAK IMPLEMENTACIJE PROJEKTA: maj 2015.

TRAJANJE PROJEKTA: 24 meseca

DONATOR: USAID BEP – Projekat za bolje uslove poslovanja

PARTNER: N/A

OPIS PROJEKTA: U cilju jačanja kapaciteta inspektora za bolje i efikasnije sprovođenje inspekcijskog nadzora, kao i podizanja nivoa njihovog znanja o novinama koje je uveo Zakon o inspekcijskom nadzoru iz 2015. godine, sprovedena je serija projekata. U okviru ovih projekata 330 inspektora obučeno je o novinama od značaja za sprovođenje inspekcijskog nadzora, 50 inspektora prošlo je trening za trenere i osposobljeno da stečena znanja prenese svojim kolegama, a preko 200 inspektora prošlo je obuku iz oblasti medijacije, komunikacije i „mekih” veština. Izrađena je i Analiza činilaca zakonitog i nezakonitog poslovanja, a vodeći međunarodni ekspert za oblast izvršenja u okviru projekta izradio je video predavanje o zakonitom i nezakonitom poslovanju i efikasnom izvršenju.

PUBLIKACIJA: Analiza činilaca zakonitog i nezakonitog poslovanja (Analiza od značaja za inspekcijski nadzor)

POČETAK IMPLEMENTACIJE PROJEKTA: maj 2015.

TRAJANJE PROJEKTA: 20 meseca

DONATOR: Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

PARTNER: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije i Medijski centar Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

OPIS PROJEKTA: U cilju jačanja kapaciteta inspektora za bolje i efikasnije sprovođenje inspekcijskog nadzora, kao i podizanja nivoa njihovog znanja o novinama koje je uveo Zakon o inspekcijskom nadzoru iz 2015. godine, sprovedena je serija projekata. U okviru ovih projekata 330 inspektora obučeno je o novinama od značaja za sprovođenje inspekcijskog nadzora, 50 inspektora prošlo je trening za trenere i osposobljeno da stečena znanja prenese svojim kolegama, a preko 200 inspektora prošlo je obuku iz oblasti medijacije, komunikacije i „mekih” veština. Izrađena je i Analiza činilaca zakonitog i nezakonitog poslovanja, a vodeći međunarodni ekspert za oblast izvršenja u okviru projekta izradio je video predavanje o zakonitom i nezakonitom poslovanju i efikasnom izvršenju.

PUBLIKACIJA: Zaštita privatnosti i pretpostavke nevinosti u medijima

POČETAK IMPLEMENTACIJE PROJEKTA: april 2015.

TRAJANJE PROJEKTA: 12 meseci

DONATOR: USAID JRGA – Program za reformu pravosuđa i odgovornu vlast

PARTNER: N/A

OPIS PROJEKTA: Nastojeći da se poboljša pristup javnosti sudskim odlukama u Srbiji, uz poštovanje standarda zaštite podataka o ličnosti, sprovedena je analiza pravilnika i internih akata sudova u Srbiji kojima se uređuje oblast anonimizacije podataka u sudskim odlukama, kao i analiza prakse sudova u pogledu stavljanja sudskih odluka na uvid javnosti. Uz pomoć ekspertske grupe (sastavljene od predstavnika Društva sudija Srbije, Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Advokatske komore Srbije, Asocijacije pravosudnih savetnika Srbije, Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i jednog predstavnika akademske zajednice) i nakon 4 panel diskusije na kojima su učestvovali predstavnici sudova, javnih tužilaštava, nezavisnih institucija, medija, advokature i udruženja građana, izrađen je Model pravilnika o standardima anonimizacije podataka u sudskim odlukama, kao i kratki saveti za uspešnu primenu anonimizacije.

PUBLIKACIJA: Transparentnost i privatnost u sudskim odlukama

PUBLIKACIJA: Transparentnost, privatnost i pretpostavka nevinosti – Tužilaštvo, mediji, građani

POČETAK IMPLEMENTACIJE PROJEKTA: avgust 2014.

TRAJANJE PROJEKTA: 13 meseci

DONATOR: MATRA Program Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji

PARTNER: N/A

OPIS PROJEKTA: Nastojeći da se ojača kapacitete institucija lokalnih zaštitnika građana, kao i da se podigne nivo informisanosti građana o mogućnostima za rešavanje sukoba mirnim putem (pre svega medijacijom), postavljene su osnove za efikasnije funkcionisanje, veću vidljivost i autoritet ovih institucija. Ogranizovane su brojne promotivne kampanje u Subotici, Bačkoj Topoli, Pančevu i gradskim opštinama Vračar i Voždovac u Beogradu. Lokalni ombudsmani i zaposleni u ovim institucijama obučeni su da budu posrednici – medijatori, u svakoj od pet institucija lokalnih ombudsmana razvijen je funkcionalan sistem pružanja usluga medijacije građanima, kako bi se omogućio nesmetan prijem i rukovođenje predmetima medijacije i uspostavio efikasan sistem praćenja i unapređenja prakse u ovoj oblasti. U saradnji sa Opštinom Voždovac uspostavljen je pilot centar za pružanje usluga medijacije, prvi ove vrste u Srbiji, u kome građanima besplatne usluge medijacije pružaju medijatori sa teritorije ove opštine.

PUBLIKACIJA: Priručnik za medijaciju u lokalnoj zajednici

POČETAK IMPLEMENTACIJE PROJEKTA: avgust 2013.

TRAJANJE PROJEKTA: 16 meseci

DONATOR: Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)

PARTNER: Advokatska kancelarija Andrić, EMA Global, ADR Centar

OPIS PROJEKTA: U cilju podrške sprovođenju sporazumnog finansijskog restrukturiranja i široj primeni ovog postupka od strane banaka i poslovne zajednice, sprovedena je analiza pravnog okvira za efikasnu primenu ovog postupka, kao i kapaciteta Privredne komore Srbije (kao institucionalnog posrednika) i preduzete su mere radi unapređenja institucionalnog posredovanja kroz seriju treninga posrednika i zaposlenih u PKS. Uspostavljen je elektronski (IT) sistem u okviru PKS, s ciljem da se poboljša svakodnevno upravljanje i praćenje predmeta sporazumnog finansijskog restrukturiranja, a kroz seriju promotivnih aktivnosti radilo se na podizanju svesti o značaju ovog postupka kod potencijalnih učesnika (uključujući banke, privredna društva i njihove finansijske i pravne savetnike). Izrađen je i upućen niz preporuka Vladi Srbije koje su prihvaćene, i na osnovu kojih je 2015. godine usvojen novi Zakon o sporazumnom finansijskom restrukturiranju.

PUBLIKACIJA: Vodič kroz sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednih društava

POČETAK IMPLEMENTACIJE PROJEKTA: jul 2013.

TRAJANJE PROJEKTA: 12 meseci

DONATOR: Fondacija Sigrid Rausing Trust

PARTNER: N/A

OPIS PROJEKTA: Pružena je podrška službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, jačanjem kapaciteta ove institucije i unapređenjem njihovih internih procedura, kao i realizovanjem specijalizovane obuke iz oblasti medijacije u slučajevima diskriminacije, i zagovaranjem za poboljšanje i dopune zakonodavnog okvira. Fokus je stavljen na omogućavanje mirnog rešavanja sporova u slučajevima diskriminacije marginalizovanim i ranjivim pojedincima i grupama olakšavanjem pristupa posredovanju – medijaciji, koje pruža Poverenik.

PUBLIKACIJA: N/A

POČETAK IMPLEMENTACIJE PROJEKTA: decembar 2012.

TRAJANJE PROJEKTA: 8 meseci

DONATOR: Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije

PARTNER: Pravni skener

OPIS PROJEKTA: Nastojeći da se unaprede postojeći i primene inovativni mehanizmi za borbu protiv korupcije u javnom sektoru u Srbiji, sproveden je niz antikoruptivnih intervencija usmerenih na jačanje internih mehanizama za prevenciju i otklanjanje rizika pojave korupcije, omogućavanje transparentnijeg rada i pružanja kvalitetnih usluga građanima. Sprovedena je Analiza sudske prakse za krivična dela primanja i davanja mita, razvijena je intenzivna saradnja sa gradskom opštinom Pantelej iz Niša, Opštinom Beočin i Opštom bolnicom „Đorđe Joanović“ iz Zrenjanina, kao i sa Agencijom za borbu protiv korupcije i brojnim udruženjima građana. Održano je šest okruglih stolova, na kojima su predstavnici Agencije i lokalnih udruženja građana prezentovali svoj rad u oblasti borbe protiv korupcije, a pokrenuta je i interaktivna internet platforma putem koje građani mogu da se informišu o postojećim mehanizmima za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji, inovativnim programima prevencije korupcije koji se primenjuju u drugim državama, kao i ilustrativnim slučajevima korupcije iz zemlje i inostranstva.

PUBLIKACIJA: Aktivni građani protiv korupcije: Primena dobrih praski u borbi protiv korupcije u lokalnoj zajednici

POČETAK IMPLEMENTACIJE PROJEKTA: novembar 2012.

TRAJANJE PROJEKTA: 18 meseci

DONATOR: Ambasada Velike Britanije u Beogradu

PARTNER: N/A

OPIS PROJEKTA:U cilju olakšanja i poboljšanja pristupa pravdi građanima Bujanovca, Preševa i okoline, kao i izgradnje poverenja i podrške integraciji različitih etničkih grupa u društveni život na jugu Srbije, u opštini Bujanovac formirana je Služba besplatne pravne pomoći. Besplatnu pravnu pomoć pružaju advokati sa područja Bujanovca i Preševa, upisani u Advokatsku komoru Niša, koji su prošli seriju specijalizovanih obuka. U okviru projekta razvijeni su neophodni formulari za funkcionišanje ove kancelarije, izrađen je i distribuiran promotivni materijal, i uspostavljena je saradnja između Službe besplatne pravne pomoći i ostalih relevantnih subjekata u opštini Bujanovac.

PUBLIKACIJA: Besplatna pravna pomoć na jugu Srbije

POČETAK IMPLEMENTACIJE PROJEKTA: oktobar 2012.

TRAJANJE PROJEKTA: 6 meseci

DONATOR: USAID JRGA – Program za reformu pravosuđa i odgovornu vlast

PARTNER: N/A

OPIS PROJEKTA: Radi stvaranja preduslova za potpunu i doslednu primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u pravnom sistemu Srbije i obezbeđenja privatnosti građana efikasnom implementacijom odredaba o zaštiti podataka o ličnosti, usklađenih sa najvišim međunarodnim standardima, sprovedeno je šestomesečno istraživanje o primeni ovog zakona. Analizirano je postupanje više od 50 rukovalaca podataka o ličnosti po upućenom zahtevu za ostvarivanje prava povodom obrade podataka o ličnosti. Održane su brojne javne diskusije i ulične akcije i izrađeni informativni promotivni materijali.

PUBLIKACIJA: Zaštita privatnosti u Srbiji – Analiza primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

PUBLIKACIJA: Priručnik za sudije Upravnog suda za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

POČETAK IMPLEMENTACIJE PROJEKTA: jun 2012.

TRAJANJE PROJEKTA: 12 meseci

DONATOR: Delegacija Evropske unije u Srbiji

PARTNER: Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS)

OPIS PROJEKTA:U cilju podizanja svesti javnosti o značaju prava na privatnost, naročito u oblasti zaštite podataka o ličnosti, pokrenuta je internet platforma o zaštiti podataka o ličnosti, koja može poslužiti rukovaocima podataka o ličnosti da se dodatno upoznaju sa svojim zakonskim obavezama. Obeležen je i Međunarodni dan zaštite podataka (28. januar) i izrađen promotivni video spot, kako bi se javnost dalje informisala o pravu na privatnost.

PUBLIKACIJA: Zaštita privatnosti u Srbiji – Analiza primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

POČETAK IMPLEMENTACIJE PROJEKTA: maj 2012.

TRAJANJE PROJEKTA: 7 meseci

DONATOR: EU TACSO – Program tehničke pomoći organizacijama civilnog društva

PARTNER: N/A

OPIS PROJEKTA:Kako bi se dao doprinos promociji mehanizama alternativnog rešavanja sukoba, pre svega medijacije, formirana je neformalna mreža organizacija aktivnih u oblasti alternativnog rešavanja sukoba i promocija ARS mehanizama kao primarnih metoda za rešavanje konflikata i sporova u Srbiji.

PUBLIKACIJA: Primena medijacije u Srbiji – Dostignuća i izazovi

POČETAK IMPLEMENTACIJE PROJEKTA: maj 2012.

TRAJANJE PROJEKTA: 55 meseci

DONATOR: Ministarstvo inostranih poslova Sjedinjenih Američkih Država – Biro za borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona (INL)

PARTNER: Američko udruženje pravnika – Inicijativa za vladavinu prava (ABA ROLI)

OPIS PROJEKTA: Nastojeći da omogući bolji pristup građana pravdi jačanjem kapaciteta branilaca za adekvatno zastupanje klijenata, projekt je, uz učešće domaćih i međunarodnih eksperata, podržao usavršavanje advokata za primenu novih instituta u krivičnom postupku. Posebna pažnja usmerena je na podizanje kapaciteta i unapređenje veština za zaključivanje sporazuma između javnog tužioca i okrivljenog, odnosno osuđenog, kao i za primenu alternativnih mera za obezbeđenje prisustva okrivljenog i nesmetano vođenje krivičnog postupka. Preko 4.200 advokata, advokatskih pripravnika, sudija, tužilaca, predstavnika MUP-a i studenata prava učestvovalo je na 44 treninga, 9 simulacija suđenja, 4 konferencije i 4 okrugla stola. Obučeno je 25 trenera i uspostavljena je jedinstvena E-learning platforma sa preko 1.300 registrovanih korisnika, na kojoj se nalazi 30 predavanja i mnogo korisnog materijala. Izrađen je priručnik za advokate o veštinama zastupanja, analiza primene pritvora u Republici Srbiji, informativna brošura o alternativama pritvoru u našem pravnom sistemu, analiza primene sporazuma između tužioca i okrivljenog. Uspostavljena je i Advokatska akademija Advokatske komore Srbije, čiji su prvi predavači advokati obučeni upravo u okviru ovog projekta.

PUBLIKACIJA: Veštine zastupanja u krivičnim postupcima – Priručnik za advokate

PUBLIKACIJA: Analiza primene mera pritvora u Srbiji

PUBLIKACIJA: Alternative pritvoru u pravnom sistemu Srbije – osnovna prava okrivljenog

POČETAK IMPLEMENTACIJE PROJEKTA: septembar 2011.

TRAJANJE PROJEKTA: 7 meseci

DONATOR: Balkanski fond za demokratiju

PARTNER: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

OPIS PROJEKTA: Radi poboljšanja efikasnosti krivičnopravnog sistema kroz implementaciju principa oportuniteta krivičnog gonjenja u Srbiji, grupa stručnjaka sprovela je detaljnu analizu i procenu postojeće prakse u ovoj oblasti i pratila rad dva javna (pilot) tužilaštva, na osnovu čega je izradila izveštaj sa preporukama za unapređenje regulative. Podignut je nivo svesti i obezbeđena podrška javnih tužilaca i drugih relevantnih aktera za efikasnije sprovođenje principa oportuniteta krivičnog gonjenja, a široj javnosti je približen institut restorativne pravde.

PUBLIKACIJA: Primena načela oportuniteta u praksi – izazovi i preporuke

POČETAK IMPLEMENTACIJE PROJEKTA: avgust 2011.

TRAJANJE PROJEKTA: 30 meseci

DONATOR: Delegacija Evropske unije u Srbiji

PARTNER: CARS – Centar za alternativno rešavanje sporova

OPIS PROJEKTA: U cilju unapređenja sistema zaštite od diskriminacije u Srbiji i izgradnji društvene kohezije, sproveden je niz aktivnosti usmerenih na povećanje informisanosti građana o problemu diskriminacije i postojećim mehanizmima zaštite, kao i na podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva, pružalaca pravne pomoći i drugih predstavnika marginalizovanih grupa da adekvatno reaguju u slučajevima diskriminacije. Organizovane su panel diskusije i radionice, u nastojanju da se pruži podrška otvorenom dijalogu o diskriminaciji u Srbiji i unapredi saradnja na sprečavanju diskriminacije i sproveden niz promotivnih aktivnosti - izrada lifleta, postera, promotivnog spota i filma, a izrađen je i Priručnik za postupanje u slučajevima diskriminacije. Kroz niz informativnih seminara javnost je upoznata sa mogućnostima i specifičnostima primene medijacije u slučajevima diskriminacije, a održane su i napredne obuke za sticanje veština neophodnih za zastupanje u medijaciji, kao i specijalizovana obuka za medijaciju u slučajevima diskriminacije. Kreiran je i Model za upravljanje predmetima medijacije, prilagođen resursima i nadležnostima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

PUBLIKACIJA: Praktikum za zaštitu od diskriminacije

POČETAK IMPLEMENTACIJE PROJEKTA: mart 2011.

TRAJANJE PROJEKTA: 14 meseci

DONATOR: USAID IREX

PARTNER: N/A

OPIS PROJEKTA: Nastojeći da se Zakon o zaštiti podataka o ličnosti u potpunosti inkorporira u pravni sistem Srbije i privatnost građana obezbedi efikasnom implementacijom zaštite podataka o ličnosti, usklađene sa najvišim međunarodnim standardima, organizovan je niz treninga i seminara za predstavnike medija i udruženja novinara. Tokom čitavog perioda sprovođenja projekta, Partneri Srbija su sarađivali sa Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, čiji su predstavnici učestvovali u radu seminara.

PUBLIKACIJA: N/A

POČETAK IMPLEMENTACIJE PROJEKTA: februar 2011.

TRAJANJE PROJEKTA: 12 meseci

DONATOR: Ambasada Švajcarske u Srbiji i Međunarodna finansijska korporacija (IFC)

PARTNER: N/A

OPIS PROJEKTA: U cilju povećanja konkurentnosti i efikasnosti privatnog sektora korišćenjem medijacije, organizovano je više radionica, seminara, treninga i konferencija na kojima su predstavnici privrednih subjekata (direktori, HR menadžeri, pravnici, kao i advokati koji ih zastupaju u sporovima) obučeni o novim propisima i osposobljeni za efikasno postupanje i zastupanje u postupcima medijacije. Organizovana je obuka jednog broja zaposlenih u privrednim subjektima, kao “in-house” medijatora, koji su stekli znanja i veštine neophodne za rešavanje internih sporova.

PUBLIKACIJA: Preporuke za razvoj i primenu medijacije u Srbiji

POČETAK IMPLEMENTACIJE PROJEKTA: decembar 2010.

TRAJANJE PROJEKTA: 12 meseci

DONATOR: Delegacija Evropske unije u Srbiji

PARTNER: Odbor za ljudska prava Niš

OPIS PROJEKTA:Nastojeći da upotpune znanja studenata završnih godina iz oblasti ljudskih prava i demokratije, kako bi stečeno znanje primenili kroz svoj angažman u razvoju civilnog društva u Srbiji i uvideli prednosti učenja na daljinu – elektronskim putem, uspostavljena je E-learning škola demokratije i ljudskih prava. U okviru ovog online programa, eminentni domaći stručnjaci iz ovih oblasti snimili su 10 predavanja, uz prateće primere, vežbe i testove, a studentima koji su uspešno ispratili ceo program dodeljeni su sertifikati. Studenti su imali mogućnost i da konkurišu za mini-projekte iz oblasti demokratije i ljudskih prava, od kojih su implementirana 4 projekta - „Tolerancija kao prevencija vršnjačkog nasilja“, „Pismo ženi“, „Isti(na) svetu“ i „Zaštita podataka o ličnosti“

PUBLIKACIJA: N/A

POČETAK IMPLEMENTACIJE PROJEKTA: novembar 2010.

TRAJANJE PROJEKTA: 20 meseci

DONATOR: Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

PARTNER: N/A

OPIS PROJEKTA:U cilju što potpunije i bolje primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u pravnom sistemu Srbije i obezbeđenja privatnosti građana putem efektivne implementacije zaštite podataka o ličnosti, usklađene sa najvišim međunarodnim standardima, organizovan je niz seminara za državne organe, institucije sa javnim ovlašćenjima, jedinice lokalne samouprave, centre za socijalni rad, u vezi sa prikupljanjem i obradom podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Organizovane su i specijalizovane obuke u oblasti zaštite podataka o ličnosti za predstavnike udruženja građana, koji zastupaju interese potrošača, pacijenata, marginalizovanih grupa, žrtava nasilja, i dr. i koji su osposobljeni za monitoring primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i za pružanje pravne pomoći u ovoj oblasti.

PUBLIKACIJA: N/A

POČETAK IMPLEMENTACIJE PROJEKTA: oktobar 2009.

TRAJANJE PROJEKTA: 36 meseci

DONATOR: Austrijska razvojna agencija (ADA) i Ministarstvo spoljnih poslova Republike Nemačke (GMFA)

PARTNER: CSSP – Berlinski centar za integrativnu medijaciju

OPIS PROJEKTA:Nastojeći da doprinese stabilizaciji odnosa među zajednicama na lokalnom nivou i pruži podršku procesima decentralizacije, projekat je okupio lokalne lidere iz četiri multietničke opštine u Srbiji, Kosovu* i Makedoniji, kroz procese integrativne medijacije. Cilj je bio prevazilaženje problema u lokalnim sredinama uz pomoć sticanja veština iz oblasti rešavanja konflikata, podizanja svesti o potrebama ranjivih grupacija, izgradnje poverenja među zajednicama, kao i izgradnja strategija za institucionalizovanu saradnju među zajednicama.

PUBLIKACIJA: N/A

POČETAK IMPLEMENTACIJE PROJEKTA: maj 2009.

TRAJANJE PROJEKTA: 5 meseci

DONATOR: Projekat reforme pravosuđa Kanada-Srbija i Kanadska međunarodna agencija za razvoj (CIDA)

PARTNER: N/A

OPIS PROJEKTA: Nastojeći da podrži pilot-program medijacije u sudu u Kraljevu, radi postizanja konkretnih i merljivih rezultata koji mogu da služe kao model za buduće programe medijacije pri sudovima širom Srbije, sprovedeno je istraživanje i pripremljen izveštaj sa smernicama za osmišljavanje strategije u cilju prevazilaženja određenih prepreka i kreiranja visokokvalitetnog i efikasnog programa medijacije. Sprovedene su obuke za administrativno osoblje i medijatore, kao i javna kampanja o prednostima medijacije, usmerena ka pripadnicima pravne profesije i potencijalnim korisnicima usluga.

PUBLIKACIJA: N/A