Partneri Srbija

Medijacija u advokaturi

01.12.2017.

MEDIJACIJA U ADVOKATURI

O PROJEKTU

DONATOR

PERIOD IMPLEMENTACIJE PROJEKTA

decembar 2017. – februar 2019.

U decembru 2017, Partneri Srbija započeli su implementaciju projekta „Medijacija u advokaturi“ podržanog od strane Ambasade Holandije u Srbiji. Opšti cilj projekta je jačanje pristupa pravdi putem podizanja kapaciteta advokature za sprovođenje postupaka medijacije u rešavanju sporova.

Projekat traje 15 meseci i uključuje sledeće specifične ciljeve koji će biti ostvareni kroz sprovođenje konkretnih projektnih aktivnosti:

  • jačanje veština advokata za efikasno zastupanje klijenata u postupcima medijacije,
  • podizanje kapaciteta advokatskih komora za organizovanje medijacija,
  • podizanje svesti građana i privrednih subjekata za korišćenje medijacije u rešavanju sporova.

Kao rezultat projekta, u advokatskim komorama koje učestvuju u ovom projektu, građanima i privrednim subjektima biće omogućen pristup modernim i efikasnim načinima rešavanja sporova putem medijacije. Pored ostvarenja osnovnog cilja, ovaj projekat unaprediće rad advokata i advokatsku praksu, podstaći će bolju saradnju sa područnim sudovima, kao i podizanje ugleda advokature u lokalnim zajednicama i u društvu u upošte, kao pružaoca pravne pomoći u skladu sa najboljom međunarodnom praksom u oblasti mirnog, vansudskog rešavanja sporova putem medijacije.

Kategorije

MedijacijaVladavina pravaMedijacija u advokaturi