Partneri Srbija

Odbrana prava na pristup informacijama u Srbiji

01.12.2018.

ODBRANA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA U SRBIJI

O PROJEKTU

DONATORPERIOD IMPLEMENTACIJE PROJEKTA

Partneri Srbija su decembra 2018. godine otpočeli sprovođenje projekta „Odbrana prava na pristup informacijama u Srbiji″, podržanog od strane Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.

Cilj ove desetomesečne inicijative je da kroz intenzivnu javnu kampanju doprinese unapređenju razumevanja i svesti građana o pravu na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i njihovom aktivnom učešću u odbrani tog prava i institucije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Na taj način, Projekat će dugoročno uticati na unapređenje uslova za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama i doprineti očuvanju dostignutih standarda u ovoj oblasti.

Kategorije

Dobro upravljanjeOdbrana prava na pristup informacijama