Partneri Srbija

Smernice za upravljanje digitalnim platformama

Smernice za upravljanje digitalnim platformama

U okviru projekta “Izgradnja poverenja u medije u jugoistočnom delu Evrope: Podrška novinarstvu kao javnom dobru”, finansiranog od strane EU, u saradnji sa UNESCO-om smo objavili Smernice za upravljan...

Saznajte više
Otvorenost parlamenta u Srbiji

Otvorenost parlamenta u Srbiji

Autor: Damjan Mileusnić, Partneri Srbija Istraživači i saradnici: Kristina Kalajdžić i Milica Tošić Recenzent: Ana Toskić Cvetinović Izdavač: Partneri Srbija Prelom i dizajn: Kliker dizajn Ovaj...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Otvorenost izvršne vlasti u Srbiji

Otvorenost izvršne vlasti u Srbiji

Autorka: Milica Tošić, Partneri Srbija Istraživači i saradnici: Jasna Stojanović, Kristina Kalajdžić i Damjan Mileusnić Recenzent: Ana Toskić Cvetinović Izdavač: Partneri SrbijaPrelom i dizajn: K...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Poziv za „House in Order“ program obuka za OCD

Poziv za „House in Order“ program obuka za OCD

Verujući da je snažno građansko društvo preduslov za dalji razvoj demokratskih kapaciteta Srbije, projektom “Za snažnije građansko društvo”, PartnersGlobal sa svojim lokalnim partnerskim organizacij...

Saznajte više
Vodič za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti u oblasti sprečavanja pranja novca

Vodič za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti u oblasti sprečavanja pranja novca

 Izdavač: Partneri Srbija www.partners-serbia.org Za izdavača: Ana Toskić Cvetinović Autor: Milan Stefanović Dizajn i prelom: Kliker dizajn Beograd,...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Vodič za organizacije civilnog društva (OCD)

Vodič za organizacije civilnog društva (OCD)

 Izdavač: Partneri Srbija www.partners-serbia.org Za izdavača: Ana Toskić Cvetinović Autori: Sanja Tomić Nenad Kovačević Aleksandar Vujičić Dizajn i...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Otvorenost izvršne vlasti u Srbiji i regionu

Otvorenost izvršne vlasti u Srbiji i regionu

Autori regionalnog dela: Centar za demokratsku tranziciju, Crna GoraAutorka nacionalnog dela: Milica Tošić, Partneri SrbijaIstraživači i saradnici: Kristina Kalajdžić i Damjan Mileusnić, Partneri Srbi...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Otvorenost parlamenata u Srbiji i regionu

Otvorenost parlamenata u Srbiji i regionu

Autori regionalnog dela: Zašto ne?, Bosna i HercegovinaAutor nacionalnog dela: Damjan Mileusnić, Partneri SrbijaIstraživači i saradnici: Kristina Kalajdžić i Milica Tošić, Partneri SrbijaRecenzent: An...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Sprovedena analiza otvorenosti izvršne i zakonodavne vlasti u Srbiji i regionu

Sprovedena analiza otvorenosti izvršne i zakonodavne vlasti u Srbiji i regionu

Šestu godinu zaredom, nevladine organizacije sa Zapadnog Balkana – Centar za demokratsku tranziciju (Crna Gora), udruženje građana „Zašto ne?“ (Bosna i Hercegovina), Metamorfosis fondacija (Severna Ma...

Saznajte više
Дигитална агенда у Србији, извештај за 2022. годину

Дигитална агенда у Србији, извештај за 2022. годину

 Издавач: Партнери Србија (www.partners-serbia.org) За издавача: Ана Тоскић Цветиновић Аутори: Предраг Топић и Милош Миливојевић  Година: Београд, мај 2022. Ова публикација...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT