Partneri Srbija

Otvorenost parlamenata u Srbiji i regionu

09.09.2022.


Autori regionalnog dela: Zašto ne?, Bosna i Hercegovina
Autor nacionalnog dela: Damjan Mileusnić, Partneri Srbija
Istraživači i saradnici: Kristina Kalajdžić i Milica Tošić, Partneri Srbija
Recenzent: Ana Toskić Cvetinović
Izdavač: Partneri Srbija
Prelom i dizajn: Kliker dizajn
Godina: Beograd, jul 2022. godine

Ovaj dokument je deo projekta koji finansira Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED). Sadržaj ne odražava nužno mišljenje donatora

Kategorije

Vladavina pravaDobro upravljanjePublikacijeUpotreba novih medija za promociju transparentnosti vlasti