Partneri Srbija

PARTNERI SRBIJA - Nedelja privatnostiPovodom Međunarodnog dana zaštite podataka o ličnosti, Partneri Srbija, Share fondacija, A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Udruženje Da se zna, Udruženje Atina i Beogradska otvorena škola pozivaju Vas na Nedelju privatnosti.

U periodu od 25. do 29. januara 2021. godine biće organizovana serija onlajn događaja u čijem će središtu biti aktuelna pitanja i uočeni problemi u vezi sa privatnošću građana Srbije, pre svega u odnosu na primenu pravnog okvira zaštite podataka o ličnosti.

Tokom 4 dana bićete u prilici da prisustvujete online panelima:

  • Ponedeljak, 25.01.2021. od 13:00 do 15:00 - Sudska zaštita privatnosti građana Srbije
  • Utorak, 26.01.2021. od 13:00 do 15:00 - Obrada podataka o ličnosti za vreme pandemije
  • Sreda, 27.01.2021. od 13:00 do 15:00 - U susret novom Zakonu o socijalnoj karti
  • Petak, 29.01.2021. od 11:00 do 12:30 - Privatnost i zaštita podataka o ličnosti dece žrtava nasilja i eksploatacije
  • Petak, 29.01.2021. od 12:45 do 14:15 - Privatnost i zaštita podataka o ličnosti LGBT zajednice

***

Sudska zaštita privatnosti građana Srbije

Tokom prvog dana Nedelje privatnosti Partneri Srbija predstaviće analizu postupanja sudova i javnih tužilaštava i primeni njihovih nadležnosti za krivično gonjenje i sankcionisanje u slučajevima nezakonite obrade ličnih podataka. Biće predstavljena sudska praksa za član 146. Krivičnog zakonika, postupanje javnih tužilaštava po krivičnim prijavama Poverenika, kao i praksa prekršajnih sudova u predmetima pokrenutim po novom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti. 

Obrada podataka o ličnosti za vreme pandemije

Drugi dan Nedelje privatnosti posvećen je pandemiji i Share fondaciji koja će predstaviti glavne probleme u primeni standarda zaštite podataka o ličnosti u odnosu na zdravstvene podatke građana Srbije u okviru borbe protiv pandemije. Globalna kriza javnog zdravlja izložila je pravo na zaštitu podataka o ličnosti naročito teškom testu, s obzirom na tehničke mogućnosti masovnog prikupljanja i obrade u okolnostima kada je suzbijanje pandemije primarni cilj celokupne javnosti. Po prvi put od donošenja Opšte uredbe o zaštiti podataka odnosno našeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, potrebna je učestalija primena odredbi ovih propisa. U ovom panelu pričaćemo o tome u kojoj su meri ustanovljeni standardi primenjivi na situaciju u kojoj se nalazimo. Poseban fokus biće na obradi podataka u okviru zdravstvenog sistema, na postupanje i obaveze medija, na obradu u radnom okruženju te na druge tipične masovne obrade podataka u vreme pandemije.

U susret novom Zakonu o socijalnoj karti

Treći panel, u organizaciji A11- Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, kao temu obrađuje novom Zakonu o socijalnoj karti čije je usvajanje najavljeno za 2021.godinu. Kako verovatno neće biti nove javne rasprave o novom zakonu, pokušaćemo da odgovorimo na neka od ključnih pitanja sa aspekta unapređenja sistema socijalne zaštite i tretmana podataka o ličnosti u okviru takvih procesa.

Privatnost i zaštita podataka o ličnosti LGBT zajednice i dece žrtava nasilja i eksploatacije

Nedelju privatnosti zatvaramo panelom posvećenom negativnim posledicama kršenja prava na privatnost „curenjem informacija“ iz institucija ka medijima, kao i neprofesionalnog i nesenzibilisanog ponašanja novinara, na položaj dece žrtava nasilja i eksploatacije i mogućnost da se ona uspešno oporave, a ovaj panel organizuje udruzenje ATINA.

U drugom delu panela, udruženje Da se zna će predstaviti Vodič o zaštiti podataka o ličnosti kvir zajednice, uz osvrt na primere istovremenog kršenja propisa u oblastima zaštite podataka o ličnosti i antidiskriminacije na štetu pripadnika kvir zajednice.

DNEVNI RED (.PDF)

U nastavku se nalaze linkovi za praćenje događaja putem platforme Facebook Live.


(3) Facebook Live | Facebook
(3) Facebook Live | Facebook
(3) Facebook Live | Facebook
(3) Facebook Live | Facebook


Nedelja privatnosti održava se u okviru projekta Sačuvaj privatnost – odupri se pritisku, koji se sprovodi uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.