Partneri Srbija

Zaštita privatnosti marginalizovanih grupa na internetu

10.08.2021.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI MARGINALIZOVANIH GRUPA NA INTERNETU

O PROJEKTU

DONATOR

PERIOD IMPLEMENTACIJE PROJEKTA

novembar 2021. – avgust 2022.

Cilj zagovaračke inicijative je da doprinese boljoj zaštiti prava na privatnost marginalizovanih (ranjivih) grupa u onlajn sferi, kroz podršku razvoja strateških dokumenata u oblasti zaštite prava na privatnost marginalizovanih grupa na internetu i podizanje svesti o značaju zaštite privatnosti ovih lica.

Partneri Srbija će pratiti proces izrade nove Strategije o zaštiti podataka o ličnosti i zalagati se da Strategija reguliše obradu i zaštitu ličnih podataka u onlajn sferi, kao i upravljanje COVID zdravstvenim podacima stanovništva Srbije, imajući u vidu aktuelnu pandemiju, a posebno u pogledu zaštite ranjivih grupa (dece, žena, LGBTQ+ osoba i drugih marginalizovanih grupa). Pored toga, kroz javne događaje i aktivnosti na terenu, Partneri Srbija će informisati širu javnost o glavnim problemima privatnosti sa kojima se pripadnici marginalizovanih grupa suočavaju, kao i efektima kršenja privatnosti na druga prava i slobode pojedinaca.

Inicijativa za zaštitu privatnosti marginalizovanih grupa u online sferi sprovodi se uz podršku Inicijative za vladavinu prava Američke advokatske komore (ABA ROLI) u okviru svog regionalnog programa Internet slobode, koji za cilj ima da izgradi kapacitete lokalnih organizacija civilnog društva, proširi mreže i podrži lokalne inicijative u regionu u borbi protiv zakona koji ograničavaju slobodu na internetu.

 

Kategorije

PrivatnostZaštita privatnosti marginalizovanih grupa na internetu