Partneri Srbija

Javne tajne

01.09.2020.

JAVNE TAJNE – KA DEMOKRATSKOJ KONTROLI TAJNOSTI PODATAKA U SRBIJI

O PROJEKTU

DONATOR

PERIOD IMPLEMENTACIJE PROJEKTA

septembar 2020. – april 2021.

Opšti cilj projekta je unapređenje integriteta, transparentnosti i odgovornosti i umanjenje rizika od pojave korupcije u radu institucija, kroz poboljšanje primene propisa u oblasti pristupa informacijama od javnog značaja i tajnosti podataka.

Projekat doprinosi:

  • Prepoznavanju izazova u ostvarenju i zaštiti prava na pristup informacijama od javnog značaja u slučajevima kada se primenjuju propisi o tajnosti podataka,
  • Jačanju podele vlasti i razvoja demokratskih institucija i praksi, kroz unapređenje parlamentarnih i nezavisnih kontrolnih mehanizama za primenu Zakona o tajnosti podataka,
  • Osnaživanju civilnog sektora i medija za nadzor rada javnih institucija u kontekstu primene propisa o tajnosti podataka.

Projekat se sprovodi u trajanju od 8 meseci i sastoji se od dve komponente – istraživačke i komponente javnog zagovaranja.

Kategorije

Vladavina pravaDobro upravljanjeJavne tajne