Partneri Srbija

Smernice za upravljanje digitalnim platformama

07.06.2024.

U okviru projekta “Izgradnja poverenja u medije u jugoistočnom delu Evrope: Podrška novinarstvu kao javnom dobru”, finansiranog od strane EU, u saradnji sa UNESCO-om smo objavili Smernice za upravljanje digitalnim platformama (pdf). Smernice imaju za cilj da zaštite pravo na izražavanje i pristup informacijama na digitalnim platformama. 

Ove Smernice se osvrću na zaštitu prava na slobodu izražavanja i prava na informisanost u kontekstu dezinformacija, lažnih informacija, govora mržnje i teorija zavere. Smernice su nastale na osnovu konsultacija sa više zainteresovanih strana, tokom kojih je prikupljeno preko 10.000 komentara iz 134 države. Ove globalne konsultacije podstakle su inkluzivnu participaciju, obezbeđujući da se čuju raznoliki glasovi, uključujući i one iz ugroženih i marginalizovanih grupa.  

Smernice navode skup dužnosti, odgovornosti i uloga za države, digitalne platforme, međunarodne organizacije, civilno društvo, medije, akademsku i tehničku zajednicu kao i druge zainteresovane strane, kako bi omogućile okruženje u kojem su sloboda izražavanja i pravo na pristup informacijama u srži procesa upravljanja digitalnim platformama.    

Razvijanje Interneta od poverenja je zajednička odgovornost svih zainteresovanih strana. Apelujemo na sve nas da održimo podsticajno okruženje koje omogućava slobodu izražavanja i pravo na informisanost.

Kategorije

Dobro upravljanjeVesti