Partneri Srbija

Smernice za upravljanje digitalnim platformama

Smernice za upravljanje digitalnim platformama

U okviru projekta “Izgradnja poverenja u medije u jugoistočnom delu Evrope: Podrška novinarstvu kao javnom dobru”, finansiranog od strane EU, u saradnji sa UNESCO-om smo objavili Smernice za upravljan...

Saznajte više
Evropski sud za ljudska prava utvrdio da tajni nadzor  krši pravo na privatnost

Evropski sud za ljudska prava utvrdio da tajni nadzor krši pravo na privatnost

Evropski sud za ljudska prava (ESLJP) doneo je  presudu u slučaju poljskih aktivista za ljudska prava (Pietrzak and Bychawska-Siniarska and Others v. Poland), utvrdivši da je masovni tajni nadzor...

Saznajte više
Novi trendovi i alati za građanski aktivizam u Srbiji

Novi trendovi i alati za građanski aktivizam u Srbiji

Samit pod nazivom „Prilagođavanje promenama u prostoru za građansko delovanje“, održan 28. maja,  okupio je i angažovao preko 100 ključnih predstavnika civilnog društva, vladinih ministarstava, n...

Saznajte više
Zbog učestalih povreda privatnosti građana, od početka 2024. godine Partneri Srbija su se 4 puta obratili Povereniku

Zbog učestalih povreda privatnosti građana, od početka 2024. godine Partneri Srbija su se 4 puta obratili Povereniku

Zbog učestalih prijava povreda prava na privatnost i zaštitu podataka o ličnosti, naša organizacija uputila je tri predloga za sprovođenje nadzora i jedan dopis Povereniku za sprovođenje mera koje su...

Saznajte više
Održani treninzi o etičkim i pravnim aspektima zaštite privatnosti u medijima

Održani treninzi o etičkim i pravnim aspektima zaštite privatnosti u medijima

Partneri Srbija, zajedno sa organizacijama BIRN Srbija i SHARE fondacijom, tokom marta i aprila 2024. godine održali su 4 praktična treninga o pravnim i etičkim standardima zaštite privatnosti u medij...

Saznajte više
Nedelja privatnosti

Nedelja privatnosti

  Povodom obeležavanja 28. januara, Međunarodnog dana zaštite podataka o ličnosti, Partneri Srbija organizuju godišnju konferenciju „Nedelja privatnosti“ Partneri Srbija organizuju četvrtu...

Saznajte više
Predstavljena Analiza Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u kontekstu obrade podataka od strane nadležnih organa u posebne svrhe

Predstavljena Analiza Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u kontekstu obrade podataka od strane nadležnih organa u posebne svrhe

Partneri Srbija, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, organizovali su okrugli sto na kojem je predstavljena „Analiza Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u kontekstu obrade podataka od strane nadlež...

Saznajte više
Poziv za program Zaštita privatnosti u medijima – pravni i etički standardi

Poziv za program Zaštita privatnosti u medijima – pravni i etički standardi

Rok za prijavu: 30. novembar 2023. godine           Poziv je otvoren za medije, organizacije civilnog društva i lokalne institucije (centre za socijalni...

Saznajte više
„House in Order“ Program obuka za OCD – Usklađenost OCD sa postojećom zakonskom regulativom i uspešno upravljanje organizacijom

„House in Order“ Program obuka za OCD – Usklađenost OCD sa postojećom zakonskom regulativom i uspešno upravljanje organizacijom

Verujući da je snažno građansko društvo preduslov za dalji razvoj demokratskih kapaciteta Srbije, projektom “Za snažnije građansko društvo”, PartnersGlobal sa svojim lokalnim partnerskim organizacij...

Saznajte više
Otvorenost institucija ne sme zavisiti od pojedinaca

Otvorenost institucija ne sme zavisiti od pojedinaca

Povodom predstavljanja istraživanja Indeks otvorenosti regionalnih institucija, Partneri Srbija učestvovali su na regionalnoj konferenciji održanoj u Podogorici 17. Novembra 2023. godine. Konferencija...

Saznajte više