Дигитална агенда у Србији, извештај за 2022. годину

30.08.2022.


 Издавач: Партнери Србија (www.partners-serbia.org)

 За издавача: Ана Тоскић Цветиновић

 Аутори: Предраг Топић и Милош Миливојевић
 
 Година: Београд, мај 2022.
Ова публикација објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржај ове публикације искључиво су одговорни Партнери Србија и та  садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније.
***
Сви појмови који су у тексту употребљени у мушком граматичком роду обухватају мушки и женски род лица на која се односе

Kategorije

PrivatnostDobro upravljanjePublikacijePovećanje građanskog angažovanja u Digitalnoj agendi