Analiza – Javne nabavke i pristup informacijama od javnog značaja

Analiza – Javne nabavke i pristup informacijama od javnog značaja

Autorka analize: Marina Mijatović (Pravni skener) Koizdavači: Partneri za demokratske promene Srbija i Pravni skener Prelom, lektura i korektura: Tamara Ljubović Januar 2019....

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Analiza – Javno-privatna partnerstva i pristup informacijama od javnog značaja

Analiza – Javno-privatna partnerstva i pristup informacijama od javnog značaja

  Autori analize: Jovan Nicić i Ana Arsenijević Momčilović (Pravni skener) Koizdavači: Partneri za demokratske promene Srbija i Pravni skener Prelom, lektura i korektura: Tamara Lj...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Analiza – Postupanje prekršajnih sudova u oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja

Analiza – Postupanje prekršajnih sudova u oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja

Autor analize: Kristina Kalajdžić Saradnici na istraživanju: Ana Toskić, Uroš Mišljenović Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija Prelom, lektura i korektura: Tamara Ljubovi...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Analiza – Postupanje Upravnog inspektorata u inspekcijskom nadzoru nad primenom Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Analiza – Postupanje Upravnog inspektorata u inspekcijskom nadzoru nad primenom Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Autor analize: Milan Stefanović Saradnici na istraživanju: Kristina Kalajdžić, Uroš Mišljenović Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija Prelom, lektura i korektura: Tamara L...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Okrugli sto „Budućnost slobode informacija u Srbiji“

Okrugli sto „Budućnost slobode informacija u Srbiji“

Partneri Srbija, Pravni skener i Biro za društvena istraživanja (BIRODI) organizuju okrugli sto na kojem će biti predstavljeni rezultati istraživanja o transparentnosti informacija i primeni mehanizam...

Saznajte više
PROJEKAT: Jačanje kapaciteta Mreže inspektora Srbije

PROJEKAT: Jačanje kapaciteta Mreže inspektora Srbije

Partneri Srbija, u saradnji sa USAID Projektom saradnje za ekonomski razvoj (USAID Cooperation for Growth – CfG), u februaru 2019. godine otpočeli su sprovođenje projekta Jačanje kapaciteta Mreže insp...

Saznajte više
Obeležen Dan zaštite podataka o ličnosti

Obeležen Dan zaštite podataka o ličnosti

U ponedeljak, 28. januara 2019. godine, obeležen je Međunarodni dan zaštite podataka o ličnosti. Ovaj dan obeležava se povodom usvajanja Konvencije Saveta Evrope o zaštiti pojedinaca u vezi sa automat...

Saznajte više
Skupština još uvek nije pokrenula izbor novog Poverenika

Skupština još uvek nije pokrenula izbor novog Poverenika

Odbor za kulturu i informisanje nije pokrenuo postupak izbora Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i nije primio ni jedan predlog kandidata za izbor Poverenika, na...

Saznajte više
PROJEKAT: Odbrana prava na pristup informacijama u Srbiji

PROJEKAT: Odbrana prava na pristup informacijama u Srbiji

Partneri Srbija su decembra 2018. godine otpočeli sprovođenje projekta Odbrana prava na pristup informacijama u Srbiji, podržanog od strane Fondacije za otvoreno društvo, Srbija. Cilj ove desetomeseč...

Saznajte više
Odbrana prava na pristup informacijama u Srbiji

Odbrana prava na pristup informacijama u Srbiji

ODBRANA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA U SRBIJI O PROJEKTU DONATORPERIOD IMPLEMENTACIJE PROJEKTA Partneri Srbija su decembra 2018. godine otpočeli sprovođenje pr...

Saznajte više