Partneri Srbija

Neodgovornost institucija za skrivanje informacija

25.07.2019.

Neodgovornost-institucija

Autori: Ivan Radojević i Rade Đurić

Saradnici na istraživanju: Kristina Kalajdžić i Uroš Mišljenović (Partneri Srbija)

Recenzentkinja: Jelena Babić

Lektura i korektura: Tamara Ljubović

Dizajn i prelom: Dosije studio, Beograd

Izdavač: Partneri Srbija

Za izdavača: Ana Toskić Cvetinović

Kategorije

Dobro upravljanjePublikacijeGrađani imaju moć