Partneri Srbija

Debata „Profesionalni integritet i etika moje buduće profesije“

29.05.2019.


Partneri Srbija, u saradnji sa Fakultetom za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, su 27. maja 2019. godine organizovali debatu „Profesionalni integritet i etika moje buduće profesije“. Zajedno sa profesorima i studentima svih obrazovnih programa Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić debatovali smo o značenju i značaju profesionalnog integriteta, o etičkim kodeksima koje bi različite profesije trebalo da imaju ili imaju, sankcijama koje ti kodeksi predviđaju, plagijatima, poklonima, korupciji, curenju podataka iz MUP-a i drugih institucija, nehumanom i nečovečnom postupanju, doživotnom zatvoru itd.


Cilj ovog ciklusa debata, koji Partneri Srbija sprovode od početka 2019, je da doprinesu boljem razumevanju važnih društvenih vrednosti: demokratije, vladavine prava, odgovornosti i slobode govora. Takođe, svrha debata je podsticanje studenata da iskažu svoje stavove na odabranu temu i učestvuju u aktivnostima i inicijativama koje se bave zaštitom i odbranom navedenih vrednosti u lokalnim zajednicama.

Debate su deo projekta Budućnost slobode informacija u Srbiji koji Partneri Srbija sprovode u saradnji sa Biroom za društvena istraživanja (BIRODI) i Pravnim skenerom, a uz finansijsku podršku Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji. Projekat ima za cilj aktivno uključivanje organizacija civilnog društva i mladih (prvenstveno studenata) da brane pravo javnosti da zna, kako bi se osigurala primena standarda transparentnosti i odgovornosti u Srbiji. Pored toga, kroz jačanje mehanizama za učešće građana i slobodno medijsko izveštavanje, Projekat promoviše i podržava vladavinu prava, prvenstveno u kontekstu evropskih integracija, čime doprinosi procesu reforme i celokupnom procesu demokratizacije društva.

U nastavku projekta biće organizovane još 2 debate za studente i mlade.Kategorije

IzdvajamoDobro upravljanjeBudućnost slobode informacija u SrbijiVesti