Partneri Srbija

Vodič za organizacije civilnog društva (OCD)

31.01.2023.


 Izdavač:

 Partneri Srbija
 www.partners-serbia.org
 Za izdavača:
 Ana Toskić Cvetinović
 Autori:
 Sanja Tomić
 Nenad Kovačević
 Aleksandar Vujičić
 Dizajn i prelom:
 Kliker dizajn
 Beograd, decembar 2022.

Ovaj vodič izrađen je u okviru projekta Inicijativa za sprečavanje pranja novca u Republici Srbiji, podržanog od strane Inicijative za vladavinu prava Američkog udruženja pravnika (ABA ROLI). Izjave i stavovi izraženi u ovom vodiču isključivo su autorski i nisu posebno odobreni od strane Inicijative za vladavinu prava Američkog udruženja pravnika, niti predstavljaju stav ili zvaničnu politiku Američkog udruženja pravnika. Za sadržaj vodiča odgovorni su isključivo Partneri Srbija i sadržaj ne odražava nužno stavove donatora.

 

Kategorije

Dobro upravljanjePublikacijeInicijativa za sprečavanje pranja novca