Inicijativa za sprečavanje pranja novca

INICIJATIVA ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA O PROJEKTU DONATOR PERIOD IMPLEMENTACIJE PROJEKTA decembar 2021. – septembar 2022. Opšti cilj projekta je jačan...

Saznajte više