Vesti

Održan akreditovani onlajn trening za medijatore

Održan akreditovani onlajn trening za medijatore

10.06.2021.

24 medijatora steklo je znanja i veštine potrebne za primenu medijacije u sporovima iz porodičnih odnosa

Saznajte više
Analiza Partnera Srbija pokazala da se ne sprovodi nadzor nad primenom Zakona o tajnosti podataka

Analiza Partnera Srbija pokazala da se ne sprovodi nadzor nad primenom Zakona o tajnosti podataka

09.06.2021.

U publikaciji „Primena Zakona o tajnosti podataka u Republici Srbiji - Nadzor i sudska praksa”, analizirali smo rad Ministarstva pravde kome je poveren nadzor nad primenom Zakona o tajnosti podataka, i praksu sudova u predmetima u oblasti tajnosti podataka

Saznajte više
Uspešni aktivistički pristupi inicijativa za odbranu javnog interesa u lokalnim zajednicama

Uspešni aktivistički pristupi inicijativa za odbranu javnog interesa u lokalnim zajednicama

08.06.2021.

U okviru projekta „Građani imaju moć“, Partneri Srbija izradili su studiju slučaja „Uspešni aktivistični pristupi inicijativa za odbranu javnog interesa u lokalnim zajednicama“

Saznajte više
Na kršenje privatnosti posetilaca tržnog centra reagovale nadležne ustanove

Na kršenje privatnosti posetilaca tržnog centra reagovale nadležne ustanove

03.06.2021.

Organizacije civilnog društva u prethodnih godinu dana prepoznale čak 95 slučajeva povreda prava na privatnost

Saznajte više
Izmene i dopune Zakona o parničnom postupku - Koraci u dobrom pravcu ili ne?

Izmene i dopune Zakona o parničnom postupku - Koraci u dobrom pravcu ili ne?

31.05.2021.

Javna rasprava o nacrtu će trajati do 14. juna 2021. godine

Saznajte više
Izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja – novi Nacrt ugrožava dostignuti nivo prava građana

Izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja – novi Nacrt ugrožava dostignuti nivo prava građana

28.05.2021.

Pozivamo sve organizacije, strukovna udruženja, aktiviste, medije i pojedince da aktivno učestvuju u procesu javne rasprave, dostave svoje komentare i sugestije

Saznajte više
Tri godine primene GDPR

Tri godine primene GDPR

25.05.2021.

Imaju li građani Srbije istu zaštitu privatnosti kao građani Evropske unije?

Saznajte više
Prava i obaveze aktivista prilikom učestvovanja na okupljanjima i u postupcima pred institucijama

Prava i obaveze aktivista prilikom učestvovanja na okupljanjima i u postupcima pred institucijama

17.05.2021.

U okviru projekta „Građani imaju moć“ izrađen je vodič „Prava i obaveze aktivista prilikom učestvovanja na okupljanjima i u postupcima pred institucijama“

Saznajte više
Dostupni pravni mehanizmi za zaštitu javnog interesa

Dostupni pravni mehanizmi za zaštitu javnog interesa

17.05.2021.

U okviru projekta „Građani imaju moć“ Partneri Srbija izrađili su vodič „Pravni mehanizmi za zaštitu javnog interesa“

Saznajte više