Partneri Srbija

Odredbe Nacrta zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika mogu dovesti do sužavanja slobode udruživanja

02.10.2023.

Poslednjeg dana septembra završena je javna rasprava povodom Nacrta Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, čiji je predlagač Ministarstvo privrede. Javna rasprava je trajala 20 dana, što predstavlja minimalni rok predviđen Poslovnikom Vlade, a u toku nje nije organizovan nijedan okruli sto, kako bi zainteresovanim i stručnim subjektima bilo omogućeno da istaknu svoja mišljenja, razmene iskustva i diskutuju sa predstavnicima Ministarstva. 

Pored toga što je neparticipativan, ovaj proces odlikuje i odsustvo transparentnosti, imajući u vidu da nije poznat sastav Radne grupe koja je radila na tekstu Nacrta.
 
Poseban problem predstavljaju predložene odredbe o stvarnim vlasnicima, jer bi zbog nepreciznosti i preširoko postavljenih okvira posebno mogle da otežaju položaj udruženja građana, koja su u više navrata ukazivala da je registracija stvarnih vlasnika udruženja nesvojstvena pravnoj prirodi ovih subjekata, te da  treba pronaći drugi mehanizam koji bi omogućio da se sprovodi potrebna kontola u skladu sa pravnim okvirom u oblasti sprečavanje pranja novca, a ujedno uzme u obzir specifičnost pravnih formi različitih subjekata. Usvajanje predloženih odredbi, tako bi dovelo do štetnih posledica na rad udruženja, pa samim tim i  na sužavanje slobode udruživanja u našoj zemlji.
 
Organizacija Partneri Srbija učestvovala je u javnoj raspravi podnošenjem opštih komentara na proces i tekst nacrta, kao i konkretnih predloga za izmenu pojedinih odredaba, koji su dostupni na linku u nastavku: Nacrt_zakona_o_centralnoj_evidenciji_stvarnih_vlasnika_-_komentari_Partnera_Srbija.pdf (partners-serbia.org)
 
 
 
 

Kategorije

Partneri SrbijaVesti