Partneri Srbija

Analiza Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u kontekstu obrate podataka od strane nadležnih organa u posebne svrhe

Analiza Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u kontekstu obrate podataka od strane nadležnih organa u posebne svrhe

Objavljivanje analize podržala je Misija OEBS-a u Srbiji u okviru projekta „Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji”, koji je finansijski podržala Švedska age...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Predstavljena Analiza Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u kontekstu obrade podataka od strane nadležnih organa u posebne svrhe

Predstavljena Analiza Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u kontekstu obrade podataka od strane nadležnih organa u posebne svrhe

Partneri Srbija, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, organizovali su okrugli sto na kojem je predstavljena „Analiza Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u kontekstu obrade podataka od strane nadlež...

Saznajte više
Osnovna obuka za medijatore - posrednike

Osnovna obuka za medijatore - posrednike

Partneri Srbija u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta Union u Beogradu i uz podršku ADR Partners i Nacionalnog udruženja medijatora Srbije organizuju akreditovanu osnovnu obuku za posrednike (...

Saznajte više
Odredbe Nacrta zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika mogu dovesti do sužavanja slobode udruživanja

Odredbe Nacrta zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika mogu dovesti do sužavanja slobode udruživanja

Poslednjeg dana septembra završena je javna rasprava povodom Nacrta Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, čiji je predlagač Ministarstvo privrede. Javna rasprava je trajala 20 dana, što pr...

Saznajte više
Nedostatak proaktivne transparentnosti institucija – otežan pristup informacijama od javnog značaja

Nedostatak proaktivne transparentnosti institucija – otežan pristup informacijama od javnog značaja

Dana 27. septembra, Partneri Srbija i organizacija Transparentnost Srbija obeležili su Međunarodni dan prava javnosti da zna i organizovali konferenciju Transparentnost na agendi – Pristup informacija...

Saznajte više
Partneri Srbija sproveli godišnje istraživanje o otvorenosti i transparentnosti institucija u Srbiji - Transparentnost nije prioritet

Partneri Srbija sproveli godišnje istraživanje o otvorenosti i transparentnosti institucija u Srbiji - Transparentnost nije prioritet

Kontinuirana politička nestabilnost u regionu Zapadnog Balkana utiče i na razvoj politika i kulture otvorenosti vlasti. Iako se sve države regiona deklarativno zalažu za unapređenje otvorenosti i tran...

Saznajte više
Istraživanje Partnera Srbija pokazuje da pravosuđe nije ostvarilo značajniji napredak u oblasti transparentnosti - Izrada podzakonskih akata prilika da se javnost u radu pravosuđa detaljnije uredi

Istraživanje Partnera Srbija pokazuje da pravosuđe nije ostvarilo značajniji napredak u oblasti transparentnosti - Izrada podzakonskih akata prilika da se javnost u radu pravosuđa detaljnije uredi

Drugu godinu za redom, organizacija Partneri Srbija sprovodi istraživanje o stanju transparentnosti sudova i tužilaštava u Republici Srbiji. Istraživanje obuhvata analizu nivoa proaktivne i reaktivne...

Saznajte više
Analiza stanja transparentnosti i otvorenosti pravosudnih organa

Analiza stanja transparentnosti i otvorenosti pravosudnih organa

Izdavač: Partneri SrbijaZa izdavača: Ana Toskić CvetinovićAutorka:Kristina KalajdžićSaradnici na istraživanju:Nina Nicović Ana Toskić Cvetinović Damjan Mileusnić Milica Tošić Lena Nedeljković D...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Obeležavanje Međunarodnog dana prava javnosti da zna:  Transparentnost na agendi - Pristup informacijama, borba protiv korupcije i otvorenost pravosuđa

Obeležavanje Međunarodnog dana prava javnosti da zna: Transparentnost na agendi - Pristup informacijama, borba protiv korupcije i otvorenost pravosuđa

Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) i Transparentnost Srbija, u saradnji sa Koalicijom za pristup informacijama Vas pozivaju na konferenciju “Transparentnost na agendi: pristup in...

Saznajte više
Partneri Srbija pozvali Poverenika da reaguje na kršenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Partneri Srbija pozvali Poverenika da reaguje na kršenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Partneri Srbija uputili su Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti inicijativu za preispitivanje prekršajne odgovornosti sudova i tužilaštava zbog propuštanja da ažur...

Saznajte više