Vesti

Uspešni aktivistički pristupi inicijativa za odbranu javnog interesa u lokalnim zajednicama

Uspešni aktivistički pristupi inicijativa za odbranu javnog interesa u lokalnim zajednicama

08.06.2021.

U okviru projekta „Građani imaju moć“, Partneri Srbija izradili su studiju slučaja „Uspešni aktivistični pristupi inicijativa za odbranu javnog interesa u lokalnim zajednicama“

Saznajte više
Na kršenje privatnosti posetilaca tržnog centra reagovale nadležne ustanove

Na kršenje privatnosti posetilaca tržnog centra reagovale nadležne ustanove

03.06.2021.

Organizacije civilnog društva u prethodnih godinu dana prepoznale čak 95 slučajeva povreda prava na privatnost

Saznajte više
Izmene i dopune Zakona o parničnom postupku - Koraci u dobrom pravcu ili ne?

Izmene i dopune Zakona o parničnom postupku - Koraci u dobrom pravcu ili ne?

31.05.2021.

Javna rasprava o nacrtu će trajati do 14. juna 2021. godine

Saznajte više
Izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja – novi Nacrt ugrožava dostignuti nivo prava građana

Izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja – novi Nacrt ugrožava dostignuti nivo prava građana

28.05.2021.

Pozivamo sve organizacije, strukovna udruženja, aktiviste, medije i pojedince da aktivno učestvuju u procesu javne rasprave, dostave svoje komentare i sugestije

Saznajte više
Tri godine primene GDPR

Tri godine primene GDPR

25.05.2021.

Imaju li građani Srbije istu zaštitu privatnosti kao građani Evropske unije?

Saznajte više
Prava i obaveze aktivista prilikom učestvovanja na okupljanjima i u postupcima pred institucijama

Prava i obaveze aktivista prilikom učestvovanja na okupljanjima i u postupcima pred institucijama

17.05.2021.

U okviru projekta „Građani imaju moć“ izrađen je vodič „Prava i obaveze aktivista prilikom učestvovanja na okupljanjima i u postupcima pred institucijama“

Saznajte više
Dostupni pravni mehanizmi za zaštitu javnog interesa

Dostupni pravni mehanizmi za zaštitu javnog interesa

17.05.2021.

U okviru projekta „Građani imaju moć“ Partneri Srbija izrađili su vodič „Pravni mehanizmi za zaštitu javnog interesa“

Saznajte više
Pravni procesi kao vid odmazde protiv aktivista

Pravni procesi kao vid odmazde protiv aktivista

17.05.2021.

U okviru treće godine implementacije projekta „Građani imaju moć“, Partneri Srbija izradili su studiju slučaja „Strateški postupci protiv učešća javnosti u Srbiji (SLAPP)“

Saznajte više
Mehanizmi za zaštitu prava na pristup informacijama od javnog značaja

Mehanizmi za zaštitu prava na pristup informacijama od javnog značaja

17.05.2021.

Partneri Srbija izradili su studiju slučaja „Pravni mehanizmi za zaštitu prava na pristup informacijama od javnog značaja – na primeru postupanja Državnog pravobranilaštva“

Saznajte više