Partneri Srbija

Procesi usvajanja propisa: Nedostatak otvorenosti za javnost i odsustvo suštinske rasprave u Narodnoj skupštini

31.08.2023.

Partneri Srbija su tokom 2023. godine pratili dvanaest regulatornih procesa, kako bi se utvrdilo u kojoj meri su oni bili otvoreni za javnost, i na koji način je Narodna skupština sprovodila svoja zakonodavna ovlašćenja. Prema jedinstvenoj metodologiji, praćene su različite faze regulatornih procesa, od formiranja radnih grupa za izradu nacrta propisa, javnih rasprava, konsultativnih sastanaka, sednica nadležnih  odbora, do plenarnih sednica Narodne skupštine na kojima se raspravljalo i glasalo o konkretnom propisu.
 
 
Na osnovu analiza regulatornih procesa, može se zaključiti da zakonodavne procese u našoj zemlji odlikuje relativno netransparentan pristup, od samog formiranja radnih grupa i početka izrade teksta propisa, pa do momenta usvajanja. Ove procese karakteriše i nizak nivo obezbeđene participacije građana, jer se predlozi zainteresovane javnosti uglavnom ne adresiraju, ili ne uzimaju u obzir uopšte. Imajući u vidu da je redovna praksa da se na sednicama Narodne skupštine, kao i na sednicama nadležnih odbora, raspravlja o više zakona istovremeno, kao i da je za to uglavnom predviđeno nedovoljno vremena, ni sam kvalitet rasprave narodnih poslanka o predloženim propisima nije na adekvatnom nivou.
 
Analize regulatornih procesa sprovedene su u okviru projekta „Narodna skupština – Stub vladavine prava“, koji su od januara 2020. godine, do kraja avgusta 2023. godine, sproveli CRTA (Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost), Slavko Ćuruvija Fondacija i Partneri Srbija, a sa ciljem jačanja uloge i kapaciteta organizacija civilnog društva da nadgledaju i analiziraju rad Narodne skupštine, izrađuju preporuke i pokreću dijaloge sa relevantnim akterima.
 
 

Kategorije

VestiNarodna skupština – stub vladavine pravaAnalizaTransparentnostDemokratija