Glavni nedostaci Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Zakona o elektronskim medijima i Zakona o elektronskim komunikacijama i njihova usklađenost sa međunarodnim standardima

26.07.2023.

U okviru projekta Greater Internet Freedom, Partneri Srbija izradili su analize tri važna zakona u Srbiji – Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Zakona o elektronskim medijima i Zakona o elektronskim komunikacijama.
 
Kroz analizu propisa, analizirali smo pre svega kvalitet ovih pravnih akata, kao i njihovu podobnost za rešavanje postojećih i budućih pretnji digitalnim pravima i privatnosti građana Srbije. Analize uključuju procenu usklađenosti domaćih propisa sa relevantnim zakonodavstvom Evropske unije i Saveta Evrope, glavne nalaze kao i sugestije kako bi trebalo unaprediti stanje u ovoj oblasti.
 
Imajući u vidu nezadovoljavajuće stanje u oblasti zaštite podataka o ličnosti u našoj zemlji, a naročito u onlajn sferi, nadamo se da će ovi dokumenti doprineti boljoj zaštiti privatnosti i digitalnih prava građana Srbije.
 
Publikacije možete preuzeti u tekstu ispod. 
 

Kategorije

PrivatnostPartneri SrbijaVestiDigitalna prava