Partneri Srbija

Usklađenost Zakona o zaštiti podataka o licnosti sa EU zakonodavstvom i standardima Saveta Evrope

Usklađenost Zakona o zaštiti podataka o licnosti sa EU zakonodavstvom i standardima Saveta Evrope

 Autor: Damjan Mileusnić Dizajn i prelom: Kliker Dizajn Recenzentkinja: Ana Toskić Cvetinović Lektura i korektura: Milica Andrić Izdavač: Partneri Srb...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Usklađenost Nacrta zakona o elektronskim medijima sa međunarodnim standardima

Usklađenost Nacrta zakona o elektronskim medijima sa međunarodnim standardima

 Autorka: Nevena Ružić Dizajn i prelom: Kliker Dizajn Lektura i korektura: Damjan Mileusnić Izdavač: Partneri Srbija Za izdavača: Ana Toskić Cvetinovi...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Glavni nedostaci Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Zakona o elektronskim medijima i Zakona o elektronskim komunikacijama i njihova usklađenost sa međunarodnim standardima

Glavni nedostaci Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Zakona o elektronskim medijima i Zakona o elektronskim komunikacijama i njihova usklađenost sa međunarodnim standardima

U okviru projekta Greater Internet Freedom, Partneri Srbija izradili su analize tri važna zakona u Srbiji – Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Zakona o elektronskim medijima i Zakona o elektronskim...

Saznajte više
Usklađenost Predloga zakona o elektronskim komunikacijama sa EU zakonodavstvom i analiza Predloga zakona

Usklađenost Predloga zakona o elektronskim komunikacijama sa EU zakonodavstvom i analiza Predloga zakona

 Autorka: Nevena Ružić Dizajn i prelom: Kliker Dizajn Lektura i korektura: Milica Andrić Izdavač: Partneri Srbija Za izdavača: Ana Toskić Cvetinović&n...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Nadzor i cenzura na Zapadnom Balkanu

Nadzor i cenzura na Zapadnom Balkanu

                                                        &n...

Saznajte više
Zaštita podataka o ličnosti u digitalnom svetu

Zaštita podataka o ličnosti u digitalnom svetu

                                                       &n...

Saznajte više
Zaštita podataka o ličnosti u svetu cyber izazova 

Zaštita podataka o ličnosti u svetu cyber izazova 

                                                      ...

Saznajte više