Partneri Srbija

Istraživanje Partnera Srbija pokazuje da pravosuđe nije ostvarilo značajniji napredak u oblasti transparentnosti - Izrada podzakonskih akata prilika da se javnost u radu pravosuđa detaljnije uredi

25.09.2023.

Drugu godinu za redom, organizacija Partneri Srbija sprovodi istraživanje o stanju transparentnosti sudova i tužilaštava u Republici Srbiji.

Istraživanje obuhvata analizu nivoa proaktivne i reaktivne transparentnosti sudova i tužilaštava i analizu strateških dokumenata koja se odnose na komunikaciju pravosuđa sa javnošću. U odnosu na prethodno istraživanje, istraživanje je ove godine obuhvatilo i analizu legislativne reforme pravosuđa.

Rezultati istraživanja pokazuju da sudovi i tužilaštva nisu ostvarili značajniji napredak u oblasti transparentnosti i otvorenosti u odnosu na rezultate prethodnog istraživanja. Zaključak ostaje nepromenjen - ne postoji ujednačen pristup u komunikaciji sudova, odnosno tužilaštava, bilo da se radi o informacijama koje su dostupne na sajtovima ovih institucija, ili odgovaranju na zahteve za pristup informacijama od javnog značaja.

U pogledu proaktivne transparentnosti glavni problemi ostaju neredovno ažuriranje informacija o radu institucija, retko objavljivanje vesti i informacija koje se odnose na istrage i sudske postupke koji su u toku i potpuno odsustvo konferencija za novinare o slučajevima za koje je javnost opravdano zainteresovana. Iako je Poverenik uticao na standardizaciju vrsta informacija i formata u kojima institucije treba da objavljuju informacije o svom radu, kreiranjem platforme „Jedinstveni informacioni sistem informatora o radu,“ istraživanje pokazuje da veliki broj sudova i tužilaštava iz uzorka nije ažurirao informator o radu u toku 2023. godine.

Analiziranje postupanja sudova i tužilaštava po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja takođe nije dalo ohrabrujuće rezultate. Iako su svi sudovi i tužilaštva iz uzorka postupili po zahtevima i dostavili tražena dokumenta, većina je izvršila prekomernu anonimizaciju dokumenata. Postupajući na ovaj način institucije daju samo privid transparentnosti, a tražene informacije i dalje ostaju nedostupne.

Obeshrabruje i to što usvajanje novih pravosudnih zakona nije bitno uticalo na unapređenje transparentnosti pravosudnih organa, iako su problemi u ovoj oblasti prepoznati u raznim strateškim dokumentima najviših pravosudnih institucija. U toku ove i naredne godine, planira se izrada niza drugih podzakonskih akata koji se odnose na rad pravosuđa, te stoga pozivamo najviše pravosudne organe da prilikom izrade ovih dokumenata kreiraju odredbe koje se odnose na obezbeđivanje pristupa informacijama o radu pravosudnih organa.

Rezultati istraživanja biće predstavljeni 27. septembra 2023. godine na događaju “Transparentnost na agendi: pristup informacijama, borba protiv korupcije i otvorenost pravosuđa”.

Celo istraživanje predstavljeno je u publikaciji “Analiza stanja transparentnosti i otvorenosti pravosudnih organa” i dostupno je na veb-sajtu organizacije Partneri Srbija.


 Izradu ove publikacije podržao je Biro za međunarodnu borbu protiv narkotika i  sprovođenje zakona. Mišljenja, nalazi i zaključci iskazani u ovoj publikaciji su stavovi autora i ne predstavljaju nužno stavove Vlade Sjedinjenih Američkih Država.
 

Kategorije

Partneri SrbijaVesti