Partneri Srbija

Vesti

Vodič za digitalnu bezbednost mladih - Zaštita privatnosti i sprečavanje digitalnog nasilja

Vodič za digitalnu bezbednost mladih - Zaštita privatnosti i sprečavanje digitalnog nasilja

31.08.2021.

Vodič je namenjen mladima, srednjoškolcima, zaposlenima u obrazovanju, kao i svima onima koji rade s decom i žele da se informišu na koje načine mogu da doprinesu zaštiti privatnosti, bezbednom korišćenju digitalnih uređaja i interneta

Saznajte više
Analiza podobnosti pojedinih vrsta sporova za upućivanje na medijaciju

Analiza podobnosti pojedinih vrsta sporova za upućivanje na medijaciju

06.08.2021.

Jedan od zadataka nedavno završenog projekta "EU za Srbiju – Podrška Vrhovnom kasacionom sudu", koji je sproveo konzorcijum okupljen oko Britanskog saveta, a u kome su učestvovali i eksperti Partnera...

Saznajte više
Novi član tima Partnera Srbija, stažistkinja Ana Stambolić

Novi član tima Partnera Srbija, stažistkinja Ana Stambolić

04.08.2021.

Ana je u našoj organizaciji trenutno angažovana na istraživanju uporednih praksi u oblasti dostupnosti informacija od javnog značaja tokom pandemije COVID-19

Saznajte više
Saopštenje

Saopštenje

13.07.2021.

Saopštenje povodom širenja neistinitih informacija o učešću Partnera Srbija u izradi navodne analize o oduzimanju javnih ovlašćenja advokatskim komorama

Saznajte više
Pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja - Epidemija tajnosti

Pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja - Epidemija tajnosti

28.06.2021.

Organi javne vlasti se sve češće pozivaju na tajnost podataka prilikom odbijanja zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Saznajte više
Akreditovani onlajn trening Osnovna obuka za posrednike - medijatore

Akreditovani onlajn trening Osnovna obuka za posrednike - medijatore

15.06.2021.

21, 23, 25, 28, 30. jun i 02. jul 2021. godine putem Zoom internet platforme

Saznajte više
Poziv za podršku predlozima za unapređenje Nacrta Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Poziv za podršku predlozima za unapređenje Nacrta Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

15.06.2021.

Zajednički stav organizacija okupljenih u Koaliciji jeste da postojeći Nacrt bitno ugrožava dostignuti nivo prava na pristup informacijama od javnog značaja i istovremeno propušta da reši probleme koji su uočeni u primeni Zakona

Saznajte više
Održan akreditovani onlajn trening za medijatore

Održan akreditovani onlajn trening za medijatore

10.06.2021.

24 medijatora steklo je znanja i veštine potrebne za primenu medijacije u sporovima iz porodičnih odnosa

Saznajte više
Analiza Partnera Srbija pokazala da se ne sprovodi nadzor nad primenom Zakona o tajnosti podataka

Analiza Partnera Srbija pokazala da se ne sprovodi nadzor nad primenom Zakona o tajnosti podataka

09.06.2021.

U publikaciji „Primena Zakona o tajnosti podataka u Republici Srbiji - Nadzor i sudska praksa”, analizirali smo rad Ministarstva pravde kome je poveren nadzor nad primenom Zakona o tajnosti podataka, i praksu sudova u predmetima u oblasti tajnosti podataka

Saznajte više
Uspešni aktivistički pristupi inicijativa za odbranu javnog interesa u lokalnim zajednicama

Uspešni aktivistički pristupi inicijativa za odbranu javnog interesa u lokalnim zajednicama

08.06.2021.

U okviru projekta „Građani imaju moć“, Partneri Srbija izradili su studiju slučaja „Uspešni aktivistični pristupi inicijativa za odbranu javnog interesa u lokalnim zajednicama“

Saznajte više