Partneri Srbija

Uspešno završen osnovni program prve Škole privatnosti

22.11.2022.

U toku oktobra i novembra 2022. godine, Partneri Srbija su uspešno organizovali osnovni program prve Škole privatnosti. Ceo program je bio organizovan online, preko zoom platforme, kako bi učešće bilo omogćeno i za učesnice i učesnike koji žive van Beograda.

Školu privatnosti je pohađalo oko 40 učesnica i učesnika koji su prošli proces selekcije, među kojima su bili advokati, aktivisti, nastavnici, profesori, administrativni radnici, studenti zavšrnih godina fakulteta društvenih nauka, zaposleni u nezavisnim institucijama i matematičari. Raznolikost učesnika omogućila je svestranu diskusiju i razmenu iskustava vezanih za sve obrađene teme.

Osnovni program Škole se sastojao od osam predavanja. Uroš Mišljenović, rukovodilac programa u Partnerima Srbija je učesnicima predstavio uvod u pravo na privatnost i teorijski osvrt, a potom su diskutovali o tome zbog čega je privatnost bitna, ko je može ugroziti i na koji način, kao i koliko građani vrednuju svoju i tuđu privatnost. Ana Toskić Cvetinović, izvršna direktorka Partnera Srbija, predstavila je razvoj pravne regulative koja uređuje zaštitu privatnost i zaštitu podataka o ličnosti u Srbiji, Evropi i svetu. Filip Milošević, aktivista iz Share fonacije, dao je prikaz digitalnog nadzora, algoritamskog upravljanja, prikupljanja, centralizacije i analiziranja naših podataka, a osvrnuo se i na ekspolataciju digitalnih identiteta građana od strane korporacija i načine na koje državni organi uz pomoć veštačke inteligencije mogu zloupotrebiti naše podatke. Učesnici su sa Ivanom Živković Rusalić, advokaticom iz advokatske kancelarije Atanacković i Božović, razgovarali o zaštiti podataka o ličnosti u radnim odnosima, ovlašćenjima poslodavaca, pravima radno angažovanih lica, kao i primerima iz domaće i međunarodne prakse. Nevena Ružić, koordinatorka programa u Fondaciji za otvoreno društvo, Srbija, održala je predavanje o bezbednosti podataka u konketstu pružanja javnih usluga, online servisima koje javne institucije kreiraju za građane i rizicima koje oni sa sobom donose. Bogdan Banjac, samostalni savetnik u odseku za saradnju i evropske integracije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, predstavio je osnovne pojmove zaštite privatnosti pripadnika osetljivih grupa, kao i odnos prava na privatnost i prava na ravnopravnost, uz aktuelne primere iz prakse institucije iz koje dolazi. Učesnici su potom imali priliku da razgovaraju sa Milanom Marinovićem, Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, o nadležnosti i ulozi Poverenika kao institucije, organizacionoj strukturi i službama, kao i konkretnim savetima i smernicama vezanim za zaštitu privatnosti koji su se izdvojili kao rezultat višegodišnje prakse Poverenika. Poslednje predavanje je održala Bojana Kostić, istraživačica i konsultantkinja u oblasti ljudskih prava, medija i tehnologije, koja je učesnicima predstavila prikaz odnosa privatnosti i slobode govora, zaštite podataka o ličnosti u medijima, a naročito prilikom korišćenja medijskih platformi koje koriste veštačku inteligenciju.

Kako bi doprineli daljem umrežavanju ljudi koji se interesuju za zaštitu privatnosti, a samim tim i podstakli dalju konstruktivnu diskusiju o ovim temama, Partneri Srbija nameravaju da za polaznike i polaznice prve Škole privatnosti organizuju dodatna predavanja i radionice, u skladu sa aktuelnom situacijom i dešavanjima iz ove oblasti u našoj zemlji i svetu. Trentno je planirano dodatno predavanje i radionica o pravu na zaborav, koje će održati Ana Toskić Cvetinović u toku decembra 2022. godine, kao i radionica o digitalnoj higijeni, koja će biti organizovana uživo u toku Nedelje privatnosti u januaru 2023. godine, uz dodelu sertifikata svima koji su uspešno zavšili osnovni program Škole.

Škola privatnosti je organizovana uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija, u okviru projekta Informacija je moć, kao i uz finansijsku podršku Evropske unije, u okviru projekta Povećanje građanskog angažovanja u digitalnoj agendi (ICEDA).
 
 

Kategorije

PrivatnostPartneri SrbijaVesti